Grafaic faisnéise: idirbheartaíocht aeráide 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Saincheist thábhachtach is ea an t-athrú aeráide a bhfuil an uile dhuine faoina hanáil. Caith súil ar ár ngrafaic faisnéise le neart eolais faoin gcomhrac domhanda i gcoinne athrú aeráide.

Is ábhar tosaíochta do Pharlaimint na hEorpa - agus don Aontas Eorpach trí chéile - an ghníomhaíocht chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide agus chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

 

Ní raibh aon chomhaontú aeráide domhanda ann a bhí uilíoch agus ceangailteach ó thaobh an dlí de go dtí comhaontú Pháras. Síníodh é in Aibreán 2016 agus tháinig sé i bhfeidhm i Samhain na bliana sin tar éis d’fheisirí na Parlaiminte a gceadú a thabhairt leis i vóta iomlánach.

 

Mar chuid den chomhaontú, caithfear an téamh domhanda a choinneáil “go mór” faoi bhun 2°C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus iarracht a dhéanamh teorainn 1.5°C a chur leis. San Aontas Eorpach, ní mór astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990.

 

Tá comhoibriú agus gníomhaíocht ar leibhéal domhanda thar a bheith tábhachtach toisc gur fadhb idirnáisiúnta é an t-athrú aeráide. Ón gcéad mhórchruinniú idirnáisiúnta maidir le hathrú aeráide in 1979 go Prótacal Kyoto agus Comhaontú Pháras, cliceáil ar an íomhá thuas chun súil a chaitheamh ar ár ngrafaic faisnéise le léargas ar an gcaibidlíocht idirnáisiúnta ar an athrú aeráide.