Grafaic faisnéise: tionchar athrú na haeráide ar an Eoraip 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim  

Cén chaoi a mbeidh tionchar ag an athrú aeráide ar an Eoraip? Ó shláinte an duine go dtí na hiarmhairtí geilleagracha, tá an fhaisnéis ar fáil sa ghrafaic faisnéise thuas.

Tá tionchar an athraithe aeráide le feiceáil san Eoraip cheana féin: ar éiceachórais, ar gheilleagar na hEorpa, ar shláinte agus ar fholláine na nEorpach. Bíonn tionchar ag athrú aeráide ar gach cearn den Eoraip ach ní mar an gcéanna é sna ballstáit ar fad. Caith súil ar an léarscáil thuas chun léargas a fháil ar an scéal. In Éirinn mar shampla, meastar go mbeidh níos mó drochaimsire ann agus riosca níos airde maidir le damáiste de bharr stoirmeacha sa gheimhreadh.


Sa léarscáil tá sonraí le feiceáil maidir le tionchar an athraithe aeráide ar réigiúin bhithgheografacha na hEorpa. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise anseo chun tuilleadh a fhoghlaim maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach.