Freagairt AE don athrú aeráide: fuinneamh inathnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh níos fearr  

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 13 Samhain le spriocanna nua chun úsáid as foinsí fuinnimh inathnuaite a mhéadú agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú. Tuilleadh faisnéise san fhíseán.

Faoi rialacha nua a cuireadh chun vóta sa Pharlaimint in Strasbourg an 13 Samhain, tiocfaidh ar a laghad 32% d’ídiú fuinnimh an Aontais Eorpaigh ó fhoinsí inathnuaite - grianfhuinneamh nó fuinneamh gaoithe, mar shampla. Chomh maith leis sin, beidh ar bhallstáit an Aontais a chinntiú gur as foinsí in-athnuaite fuinnimh a thiocfaidh ar a laghad 14% de bhreosla iompair.


Ag labhairt dó roimh an vóta iomlánach, dúirt an feisire atá i gceannas ar an ábhar sa Pharlaimint José Blanco López: “Ba mhaith linn geilleagar saor ó charbón a bhaint amach faoi 2050. Seo céim a chuireann ar ár gcumas comhaontú aeráide Pháras a urramú agus cuidiú le hastaíochtaí a laghdú.”


Tá sé beartaithe ag an Aontas Eorpach freisin méadú 32.5% a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2030, agus beidh sé níos éasca ag Eorpaigh a gcuid leictreachais féin a ghiniúint, a stóráil agus a ídiú ó fhoinsí in-athnuaite.


A bhuí leis na rialacha nua seo, táthar ag súil go mbeidh saoránaigh agus comhlachtaí in ann tairbhe a bhaint as billí fuinnimh níos lú chomh maith le comhshaol níos fearr mar gheall ar an laghdú ar astaíochtaí CO2.


Cuireadh na moltaí chun vóta le linn an tseisiúin iomlánaigh an 13 Samhain 2018. Anois, beidh ceadú na Comhairle ag teastáil chomh maith.