Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Brexit in Ireland: fear of a hard border        

Cén saghas teorann a bheidh ann in Éirinn as seo amach? Agus imní ar phobail ar an dá thaobh, tá feisirí Eorpacha den tuairim go bhfuil sé fíorthábhachtach teorainn chrua a sheachaint.

Press statement by EP President Antonio Tajani (R) and London Mayor Sadiq Khan (L)        

“Tá an Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh ach is cuid de theaghlach na hEorpa muid i gcónaí” - b’shin a bhí le rá ag Méara Londan Sadiq Khan agus é i mbun cuairte ar an bParlaimint sa Bhruiséil an 28 Márta. Dúirt sé go mbeadh comhoibriú ann i gcónaí idir an dá pháirtí i dtaca le cúrsaí slándála agus cosanta chomh maith le hairgeadas agus cultúr: “Ní chun leas Londan, na Ríochta Aontaithe ná an Aontais Eorpaigh a bheadh sé Londain nó an Ríocht Aontaithe a phionósú.”

Ailt 

infographic illustration        

Cé is moite de mhuintir na Cipire, na hÉireann agus Mhálta, ní raibh ceart vótála ag saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe i reifreann na bliana seo caite. Ach beidh tionchar nach beag ag toradh an reifrinn ar na milliúin saoránach AE a chuaigh i mbun an tsaoil sa Bhreatain. Is é an cheád ábhar tosaíochta a bheidh ag an Aontas le linn na caibidlíochta ná teacht ar chomhaontú a thabharfaidh coimirce do chearta shaoránaigh AE a bheidh thíos le cinneadh thoghthóirí na Breataine.

Brexit talks: President Tajani in London        

Bhí cruinniú ag Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani an 20 Aibreán le Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May. Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe i Londain, chuir an tUachtarán in iúl gur é an tosaíocht is mó a bheidh ag feisirí le linn na gcainteanna Breatimeachta ná cearta saoránach a chosaint: “Thar aon rud eile cosnóimid a gcuid leasanna go láidir.” I vóta an 5 Aibreán, thug tromlach mór na bhfeisirí a gceadú le rún le treoirlínte na Parlaiminte don phróiseas idirbheartaíochta.

Ailt 

infographic illustration        

Tá litir sínithe ag Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May ag cur in iúl go bhfuil sé i gceist ag an tír imeacht as an Aontas Eorpach. Trí Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta, réitíodh an bealach don phróiseas Breatimeachta. Ón lá inniu, beidh dhá bhliain ag an Ríocht Aontaithe agus an Aontas Eorpach comhaontú um tharraingt siar a chur i gcrích. Beidh ar an dá pháirtí ceisteanna trádála a shocrú chomh maith ach meastar go dtógfaidh sé sin níos mó ama.

Irish PM Enda Kenny meets EP President Tajani_        

Ag cur fáilte dó roimh an Taoiseach Enda Kenny sa Bhruiséil an 2 Márta, dúirt Uachtarán na Parlaiminte gur "dúshlán mór d'Éirinn agus do mhuintir na hÉireann a bheidh in imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach". Chuir an tUachtarán in iúl go bhfuil tuiscint ag feisirí Eorpacha "ar an dlúthcheangal polaitiúil agus eacnamaíoch atá ann idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe". Dúirt an Taoiseach gur "athraíodh Éire ó bhonn de bharr a ballraíochta san Aontas Eorpach".

Do chearta shaoránacht AE        

Trí Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta, réitíodh an bealach don phróiseas Breatimeachta. Beidh dhá bhliain ag an Ríocht Aontaithe agus an Aontas chun comhaontú um tharraingt siar a chur i gcrích, agus cuirfear comhaontú ar bith a thagann amach as an bpróiseas idirbheartaíochta chun vóta iomlánaigh sa Pharlaimint. Déanfar tosaíochtaí Breatimeachta na Parlaiminte a phlé le linn an tseisiúin iomlánaigh an 5 Aibreán agus cuirfear dréachtrún ar an ábhar chun vóta chomh maith.

Celebration of the ' 60 years of the Treaty of Rome ' in Campidoglio        

Tháinig feisirí Eorpacha agus ceannairí rialtais an Aontais Eorpaigh le chéile sa Róimh an 25 Márta chun comóradh a dhéanamh ar chonarthaí bunaidh an Aontais a síníodh sa chathair trí scór bliain ó shin. Ag labhairt dó ag na himeachtaí ceiliúrtha sa Róimh, dúirt Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani: “Déanaimid ceiliúradh inniu ar an lá sin a d’aiséirigh fonn na saoirse ó luaithreach an chogaidh.” Dúirt sé freisin gur “earra luachmhar” atá in AE ach nach féidir “talamh slán a dhéanamh de”.