Breatimeacht: ní ghlacfar le teorainn chrua idir Tuaisceart Éireann agus an Phoblacht 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Trí Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta, réitíodh an bealach don phróiseas Breatimeachta. Beidh dhá bhliain ag an Ríocht Aontaithe agus an Aontas chun comhaontú um tharraingt siar a chur i gcrích, agus cuirfear comhaontú ar bith a thagann amach as an bpróiseas idirbheartaíochta chun vóta iomlánaigh sa Pharlaimint. Déanfar tosaíochtaí Breatimeachta na Parlaiminte a phlé le linn an tseisiúin iomlánaigh an 5 Aibreán agus cuirfear dréachtrún ar an ábhar chun vóta chomh maith.

Tar éis do rialtas Theresa May Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta, cuirfear tús anois le comhchainteanna idir an Ríocht Aontaithe agus AE chun caidreamh nua idir an dá pháirtí a shocrú. Beidh ról lárnach ag an bParlaimint ag gach céim den phróiseas.


Leagtar amach in Airteagal 50 na socruithe faoin bpróiseas idirbheartaíochta idir an dá thaobh chun comhaontú a chur i gcrích i ndáil le tarraingt siar an bhallstáit agus le caidreamh an bhallstáit leis an Aontas sa todhchaí. Tar éis don Ríocht Aontaithe Airteagal 50 a ghníomhachtú, beidh dhá bhliain ag an dá pháirtí chun caibidlíocht a dhéanamh.


Beidh roinnt bunphrionsabal chun tosaigh sna comhchainteanna, cearta shaoránaigh an Aontais Eorpaigh sa Ríocht Aontaithe agus cearta shaoránaigh na Ríochta Aontaithe i mballstáit eile AE go mór mór. I ndréachtrún a chuirfear chun vóta iomlánaigh sa Pharlaimint an 5 Aibreán, cuirtear in iúl go gcaithfear cothrom na Féinne iomlán a bheith ann don dá ghrúpa saoránach agus gur chóir tús áite a thabhairt do leasanna saoránach sna comhchainteanna. Cuirtear in iúl sa rún chomh maith gur chóir go mbeidh stádas agus cearta saoránach faoi réir phrionsabail na “cómhalartachta, an chothromais agus an neamh-idirdhealaithe”.


I measc na dtosaíochtaí eile don phróiseas idirbheartaíochta ná:

  • Caithfear dul i mbun idirbheartaíochta de mheon macánta agus le trédhearcacht iomlán
  • Ní féidir an tslándáil a mhalartú ar chaidreamh eacnamaíoch amach anseo
  • Caithfear leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas síochána i dTuaisceart Éireann, agus ní ghlacfar le teorainn chrua idir Tuaisceart Éireann agus an Phoblacht
  • Caithfidh an Ríocht Aontaithe aon ghealltanais atá tugtha acu a chomhlíonadh, gealltanais a bhaineann le cúrsaí buiséid san áireamh
  • Ní chuirfear tús le cainteanna maidir le caidreamh AE leis an Ríocht Aontaithe amach anseo go dtí go mbeidh dul chun cinn suntasach déanta sna cainteanna maidir le tarraingt siar na tíre
  • Baineann saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil le ballraíocht sa mhargadh aonair
  • Ní ghlacfar le comhchainteanna ar leith le tíortha AE ar leith nó le tíortha neamh-AE.

Díospóireacht iomlánach


Ní bheidh an comhaontú um tharraingt siar in ann teacht i bhfeidhm gan ceadú na Parlaiminte. Trí rún na ghlacadh an 5 Aibreán ina leagfar amach seasamh na Parlaiminte, beidh feisirí in ann tionchar a imirt ar na comhchainteanna.


Cuirfear tús leis an díospóireacht faoi thosaíochtaí Breatimeachta na Parlaiminte ag 09.00 (Am Lár na hEorpa) an 5 Aibreán. Cuirfear an dréachtrún chun vóta iomlánaigh tar éis na díospóireachta. Beidh beoshruth ar fáil ar an suíomh seo agus is féidir nuashonruithe a fháil chomh maith ar chuntas Twitter na Parlaiminte.


Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na cearta a bhaineann le saoránacht AE.

Trí Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta, réitíodh an bealach don phróiseas Breatimeachta