Tionchar Brexit ar ghnáthdhaoine: ‘Thar aon rud eile cosnóimid a gcuid leasanna go láidir’  

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Bhí cruinniú ag Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani an 20 Aibreán le Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May. Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe i Londain, chuir an tUachtarán in iúl gur é an tosaíocht is mó a bheidh ag feisirí le linn na gcainteanna Breatimeachta ná cearta saoránach a chosaint: “Thar aon rud eile cosnóimid a gcuid leasanna go láidir.” I vóta an 5 Aibreán, thug tromlach mór na bhfeisirí a gceadú le rún le treoirlínte na Parlaiminte don phróiseas idirbheartaíochta.

I bpreasócáid tar éis an chruinnithe i Londain, chuir an tUachtarán Tajani in iúl go bhfuil cuireadh tugtha aige don Phríomh-Aire May aitheasc a thabhairt os comhair fheisirí na Parlaiminte. Leag sé béim ar a thábhachtaí atá sé cearta shaoránaigh an Aontais Eorpaigh sa Ríocht Aontaithe a chosaint, chomh maith le cearta shaoránaigh na Ríochta Aontaithe a bhfuil cónaí orthu i mballstáit eile AE: “Tá ról luachmhar ag mic léinn, oibrithe agus teaghlaigh sa tsochaí. Tá roinnt cinnteachta faoina dtodhchaí tuillte acu.”


Tar éis an chruinnithe leis an bPríomh-Aire May bhí deis ag an Uasal Tajani bualadh le hionadaithe de chuid eagraíochtaí neamhrialtasacha chun éisteacht leis na hábhair imní is mó atá ag daoine roimh thús na hidirbheartaíochta faoin bpróiseas Breatimeachta.


Ní féidir leis an gcomhaontú um tharraingt siar na Ríochta Aontaithe teacht i bhfeidhm gan ceadú na Parlaiminte a fháil.

Fáilte á cur ag an bPríomh-Aire Theresa May roimh Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani