Suirbhé: dearcadh mhuintir na hEorpa i leith an Aontais Eorpaigh ag éirí níos dearfaí 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Dar le torthaí an tsuirbhé Eorabharaiméadar 2017 ba chóir don Aontas a bheith níos gníomhaí chun dul i ngleic le fadhbanna ar nós na sceimhlitheoireachta, na himirce agus na fostaíochta.

Ceistíodh na freagróirí cibé ar chóir tuilleadh a dhéanamh ar leibhéal na hEorpa i réimsí áirithe nó nár chóir, agus rinne an Pharlaimint an suirbhé a reáchtáil. Rinneadh an suirbhé Eorabharaiméadar a reáchtáil an 18-27 Márta 2017 agus cuireadh ceisteanna ar 27,901 duine ó cheann ceann an Aontais. Rinneadh gach iarracht a chinntiú go raibh an suirbhé ionadaíoch ó thaobh na déimeagrafaice de.


Dar le torthaí an tsuirbhé, ba chóir don Aontas Eorpach a bheith níos gníomhaí chun dul i ngleic le fadhbanna ar nós na sceimhlitheoireachta, na himirce agus na fostaíochta. I gcomparáid le torthaí shuirbhé na bliana seo caite, tá níos lú daoine ann a mheasann nach bhfuil a dhóthain á déanamh ag an Aontas Eorpach i dtaca leis na ceisteanna sin. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.


Dearcadh mhuintir na hEorpa i leith AE ag éirí níos dearfaí


Ar an iomlán, tá dearcadh mhuintir na hEorpa i leith an Aontais Eorpaigh ag éirí níos dearfaí. Chuir tromlach mór na bhfreagróirí (57%) in iúl go bhfuil siad den tuairim gur rud maith é go bhfuil a dtír ina ballstát den Aontas Eorpach, sin i gcomparáid le 53% i suirbhé Eorabharaiméadair i mí Mheán Fómhair 2016.


Is iad muintir Lucsamburg (84%) agus na hÉireann (81%) an dream is dearfaí faoin Aontas Eorpach, ach sa Ghréig agus i bPoblacht na Seice, níor chuir ach duine amháin as triúr in iúl gur rud maith é go bhfuil a dtír ina ballstát den Aontas Eorpach.


Ar leibhéal AE, chuir 56% de na freagróirí in iúl go bhfuil ceangal acu leis an Aontas, sin i gcomparáid le 51% i suirbhé Eorabharaiméadair ó Shamhain na bliana seo caite. Bhí tuilleadh geana ag na freagróirí ar a gcathair dhúchais (87%), ar a réigiún (87%) nó ar a dtír (91%) áfach.


Freagróir amháin as ceathrar den tuairim go bhfuil AE ag dul sa treo ceart


Chuir 56% de na freagróirí in iúl go bhfuil spéis acu i gcúrsaí AE, i gcomparáid le 54% i mí Mheán Fómhair 2015. Ar leibhéal AE, bhí ceathrar freagróirí as deichniúr den tuairim go n-éistear lena nguth san Aontas Eorpach, i gcomparáid le cúigear freagróirí as deichniúr i gcás na hÉireann.


Níor chuir ach 43% de na freagróirí in iúl go bhfuil siad sásta leis an mbealach a bhfeidhmíonn an daonlathas ar leibhéal AE. A mhéid a bhaineann le daonlathas AE, ba iad freagróirí na Danmhairge (65%), na hÉireann (64%) agus Lucsamburg (64%) an dream is dearfaí. Ba iad muintir na Gréige (20%) an dream is diúltaí.


Ar leibhéal AE, níor chuir ach freagróir amháin as ceathrar in iúl go bhfuil an tAontas Eorpach ag dul sa treo ceart, ach bhí 55% na nÉireannach a d’fhreagair an suirbhé den tuairim sin.


Todhchaí na hEorpa


Bhí 49% d’fhreagróirí an tsuirbhé ar son an choincheapa “Eoraip il-luais”, is é sin le rá gur chóir go mbeadh tíortha in ann cur leis an gcomhtháthú eatarthu.