Brexit: tionchar ar shaol na milliúin saoránach AE a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is sa Spáinn, in Éirinn, sa Ghearmáin agus san Iodáil a bhfuil an líon is mó Briotanach  

Cé is moite de mhuintir na Cipire, na hÉireann agus Mhálta, ní raibh ceart vótála ag saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe i reifreann na bliana seo caite. Ach beidh tionchar nach beag ag toradh an reifrinn ar na milliúin saoránach AE a chuaigh i mbun an tsaoil sa Bhreatain. Is é an cheád ábhar tosaíochta a bheidh ag an Aontas le linn na caibidlíochta ná teacht ar chomhaontú a thabharfaidh coimirce do chearta shaoránaigh AE a bheidh thíos le cinneadh thoghthóirí na Breataine.

Déanfar an cheist a phlé le linn éisteachta sna coistí um shaoirsí sibhialta, um achainíocha agus um fhostaíocht an 11 Bealtaine. Beidh comhordaitheoir Brexit na Parlaiminte Guy Verhofstadt i láthair mar aon le hAnne-Laure Donskoy ón ngrúpa neamhbhrabúis “the3million” a dhéanann ionadaíocht ar son shaoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe.


I vóta sa Pharlaimint an 5 Aibreán, chuir tromlach mór fheisirí na Parlaiminte in iúl go gcaithfear tús áite a thabhairt do chearta saoránach sna comhchainteanna faoi imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas, ní hamháin cearta shaoránaigh an Aontais Eorpaigh sa Ríocht Aontaithe ach cearta shaoránaigh na Breataine i mballstáit eile AE chomh maith.


Ag labhairt dó tar éis cruinnithe leis an bPríomh-Aire Theresa May i Londain an 20 Aibreán, dúirt Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani: “Thar aon rud eile cosnóimid leasanna na saoránach go láidir. Tá ról luachmhar ag mic léinn, oibrithe agus teaghlaigh sa tsochaí. Tá roinnt cinnteachta faoina dtodhchaí tuillte acu.”


Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

Fáilte á cur ag an bPríomh-Aire Theresa May roimh Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani i Londain an 20 Aibreán