Todhchaí na hEorpa: cén cruth a bheidh ar an Eoraip sa bhliain 2025? 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Suirbhé Eorabharaiméadair: tá muintir na hEorpa ag éileamh go mór go ndéanfaidh an tAontas Eorpach beart níos mó i 15 réimse beartais mhóra.

Most Europeans would like the EU to do more on a variety of topics  

Dar le torthaí an tsuirbhé is déanaí ó Eorabharaiméadar ba chóir don Aontas Eorpach a bheith níos gníomhaí chun dul i ngleic le dúshláin ar nós na sceimhlitheoireachta, na himirce agus na dífhostaíochta. Ceistíodh na freagróirí cibé ar chóir tuilleadh a dhéanamh ar leibhéal na hEorpa i réimsí áirithe nó nár chóir, agus rinne an Pharlaimint an suirbhé a reáchtáil. Thug torthaí an tsuirbhé le fios go bhfuil dearcadh mhuintir na hEorpa i leith an Aontais Eorpaigh ag éirí níos dearfaí ar an iomlán.

 

 

Tharla obair allamuigh an tsuirbhé an 18-27 Márta 2017, agus rinneadh an suirbhé duine le duine sna ballstáit ar fad i measc 27,901 saoránach. Is léir ó thorthaí an tsuirbhé gur fearr leis an gcuid is mó de mhuintir na hEorpa cur chuige coitianta ar leibhéal AE chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin is mó atá roimh an Eoraip.

 

 

Is tábhachtaí a dtugann le chéile muid ná a scarann muid

 

Chuir tromlach mór na bhfreagróirí (57%) in iúl go bhfuil siad den tuairim gur rud maith é go bhfuil a dtír ina ballstát den Aontas Eorpach, sin i gcomparáid le 53% i suirbhé Eorabharaiméadair i mí Mheán Fómhair 2016. Is iad muintir Lucsamburg (84%) agus na hÉireann (81%) an dream is dearfaí faoin Aontas.

 

 

Bhí beagnach triúr freagróirí as ceathrar (74%) den tuairim gur tábhachtaí a dtugann le chéile muid ná a scarann muid. Reáchtáladh an suirbhé dhá bhliain roimh thoghcháin na hEorpa 2019, agus ag am ina bhfuil neart machnaimh ar siúl in institiúidí AE faoin gcruth a bheidh ar an Aontas amach anseo.

 

 

Todhchaí an Aontais Eorpaigh: fís na bhfeisirí

 

Tá feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa. Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 16 Feabhra 2017, thug feisirí a gceadú le roinnt tuarascálacha faoina bhfuil i ndán don Aontas Eorpach.

 

 

I dtuarascáil de chuid an fheisire Guy Verhofstadt (Liobrálaithe agus Daonlathaithe, an Bheilg) fiosraítear na hathruithe a bheadh ag teastáil ar chonarthaí AE chun tuilleadh athchóirithe a dhéanamh. Chuir na feisirí Mercedes Bresso (Sóisialaithe agus Daonlaithe, an Iodáil) agus Elmar Brok (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Ghearmáin) tuarascáil le chéile maidir leis na feabhsúcháin atá indéanta cheana féin leis an gcóras reatha atá ann. I dtuarascáil a chuir na feisirí Reimer Böge (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Ghearmáin) agus Pervenche Berès (Sóisialaithe agus Daonlathaithe, an Fhrainc) le chéile, leagtar amach conas geilleagair limistéar an euro a thabhairt le chéile agus conas cur le seasmhacht limistéar an euro.

 

 

An Eoraip sa bhliain 2025

 

I rith na bliana, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach roinnt páipéar ina leagtar amach conairí éagsúla is féidir leis an Eoraip a ghabháil san am atá le teacht. Bhain na páipéir mhachnaimh go príomha leis na ceisteanna seo a leanas:

 

 

 

Sna páipéir tá smaointe agus cásanna éagsúla maidir leis an gcruth a bheidh ar an Eoraip sa bhliain 2025. Rinne feisirí na Parlaiminte iad ar fad a phlé, agus tiocfaidh deireadh leis an tionscnamh le díospóireacht bhliantúil Uachtarán an Choimisiúin sa Pharlaimint an 13 Meán Fómhair. Tar éis don Uachtarán Juncker aitheasc a thabhairt, rachaidh feisirí Eorpacha i mbun díospóireachta leis faoi na dúshláin is práinní atá roimh an Eoraip.

 

 

Tuilleadh eolais faoin díospóireacht faoi Staid an Aontais ar fáil trí chliceáil anseo.