Roinn an leathanach seo: 

Guy Verhofstadt in éineacht leis an Taoiseach Leo Varadkar agus an Aire Gnóthaí Eorpacha Helen McEntee ag Tithe an Rialtais  

“Tá cás na hÉireann thar a bheith tábhachtach dúinn san Aontas Eorpach” - b’shin a bhí le rá ag Guy Verhofstadt agus é i mbun cuairte ar Éirinn an 20-21 Meán Fómhair.

Thug Guy Verhofstadt, Comhordaitheoir Brexit na Parlaiminte, aghaidh an tseachtain seo ar Bhaile Átha Cliath, ar Bhéal Feirste agus ar réigiún na teorann, áit a raibh cruinnithe aige le ceannairí polaitiúla na Poblachta agus Thuaisceart Éireann araon.

 

Chuir an feisire Beilgeach de chuid na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe in iúl go bhfuil cás na hÉireann ar cheann de thrí thosaíocht an Aontais Eorpaigh san idirbheartaíocht Brexit. I rún na Parlaiminte an 5 Aibreán 2017, aithníodh freisin an ról ar leith atá ag oileán na hÉireann agus na cúinsí ar leith a bhaineann leis.

 

Agus é i mBaile Átha Cliath an 21 Meán Fómhair, thug an tUasal Verhofstadt cuairt ar Theach Laighean, áit a raibh deis aige óráid a thabhairt os comhair an Choiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh, an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha, Trádáil agus Cosaint, agus an Choiste maidir le Tarraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach.

 

Dúirt sé: “San idirbheartaíocht, tá tús áite á tabhairt do chás na teorann in Éirinn agus do na cheisteanna uile a bhaineann leis sin. [...]  Níor chóir d’Éirinn íoc as imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas. Níor chóir caitheamh le hÉirinn ar nós uirlis mhargála, agus níor chóir caitheamh le ballstát ar bith eile mar sin ach oiread.” Dúirt sé: “Is ionann seasamh na hÉireann agus seasamh na hEorpa. Is ionann seasamh na hEorpa agus seasamh na hÉireann.”

 

Chuir sé in iúl freisin nach nglacfar le teorainn chrua idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann: “Táimse den tuairim go bhfuil teorainneacha níos fearr nuair nach bhfuil iontu ach línte ar léarscáil. Teorainneacha a athrú ina línte ar léarscáil: ar go leor bealaí, sin é bun agus barr an Aontais Eorpaigh. Agus is cinnte gur fíor sin i gcás Thuaisceart Éireann agus Phoblacht na hÉireann. Bhí an teorainn seo ina cúis le hanord, le fuath agus le foréigean. Rinneadh líne ar léarscáil den teorainn agus is iontach an gaisce é sin.”

An leabhar cuairteoirí á shíniú ag Guy Verhofstadt, le Spéicéir Thionól Thuaisceart Éireann Robin Newton  

An 20 Meán Fómhair, bhí cruinnithe ag an Uasal Verhofstadt le ceannairí pháirtithe polaitiúla Thuaisceart Éireann. Ina dhiaidh sin, chuaigh an feisire Beilgeach chuig an réigiún teorann in Ard Mhacha agus i Muineachán, agus bhuail sé le hionadaithe na heagraíochta “Border Communities against Brexit” a bhfuil Duais an tSaoránaigh Eorpaigh buaite acu. Bhí cruinnithe aige freisin le heagraíochtaí feirmeoireachta, agus le hionadaithe an ghnó agus na hearnála iompair.

 

Chuir an Taoiseach Leo Varadkar fáilte roimhe ag Tithe an Rialtais an 21 Meán Fómhair. Tar éis cruinniú déthaobhach leis an Taoiseach, bhí deis aige labhairt os comhair choistí an Oireachtais.

 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi chuairt an Uasail Verhofstadt a fháil trí mheán na Gaeilge ag Europarl_GA agus trí mheán an Bhéarla ag EPinIreland.