Físeán: an easpa dul chun cinn sna comhchainteanna Brexit cáinte ag feisirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

I ndíospóireacht iomlánach an 3 Deireadh Fómhair, rinne feisirí Eorpacha an easpa dul chun cinn san idirbheartaíocht Brexit a cháineadh.

Cháin siad go mór mór an easpa dul chun cinn i dtaca le cearta saoránach, cás na hÉireann agus oibleagáidí airgeadais na Ríochta Aontaithe. Chuir siad in iúl go gcaithfear na deacrachtaí a bhaineann leis an teorainn idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann a réiteach, ar bhealach a chloíonn go hiomlán le Comhaontú Aoine an Chéasta.

 

Tar éis na díospóireachta, thug tromlach mór fheisirí na Parlaiminte a gceadú le rún maidir leis an idirbheartaíocht faoi imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach. Leagann an rún seasamh na Parlaiminte amach roimh chruinniú mullaigh na gceannairí rialtais a bheidh ar siúl sa Bhruiséil an 20 Deireadh Fómhair. Ag an gcruinniú sin, déanfaidh an Chomhairle athbhreithniú ar a bhfuil tarlaithe sa chaibidlíocht go dtí seo. Ní féidir leis an gcomhaontú um tharraingt siar na Ríochta Aontaithe teacht i bhfeidhm gan ceadú na Parlaiminte a fháil.

 

Ag labhairt dó le linn na díospóireachta, dúirt Comhordaitheoir Brexit na Parlaiminte Guy Verhofstadt: “Lig do shaoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe na cearta atá acu faoi láthair a choimeád, déanaimis an rud ceannann céanna i gcás shaoránaigh na Breataine a bhfuil cónaí orthu ar an mór-roinn. N’fheadar cén fáth go bhfuil seo fós á phlé againn? D’fhéadfá é seo a chur i gcrích láithreach, agus ba chóir sin a dhéanamh.”

 

Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.