Caidreamh AE leis an Ríocht Aontaithe: ról na Parlaiminte san idirbheartaíocht Brexit 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá ról thar a bheith tábhachtach ag Parlaimint na hEorpa sna comhchainteanna atá ar siúl faoi imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach. Tuilleadh san fhíseán thíos.

Tar éis don Phríomh-Aire Theresa May Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta 2017, cuireadh tús go hoifigiúil leis an bpróiseas maidir le himeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach. Tá na comhchainteanna Brexit ar siúl i láthair na huaire agus chomh maith le himeacht na tíre ó AE, tá caidreamh na Ríochta Aontaithe leis an Aontas amach anseo á phlé ag na hidirbheartaithe freisin.

 

Díríodh ar an gcomhaontú um tharraingt siar sa chéad bhabhta den idirbheartaíocht, ach leagfar béim anois ar chúrsaí trádála agus ar chaidreamh AE leis an Ríocht Aontaithe sa todhchaí chomh maith.

 

Le linn díospóireachta sa Pharlaimint an 13 Márta, pléifear an caidreamh a bheidh ag an Aontas Eorpach leis an Ríocht Aontaithe tar éis Brexit. Cuirfear rún ar an ábhar chun vóta an lá dár gcionn.

 

Tá ról tábhachtach ag feisirí Eorpacha san idirbheartaíocht Brexit mar sa deireadh thiar thall, is í an Pharlaimint a cheadóidh an comhaontú deiridh agus ní féidir le haon chomhaontú um tharraingt siar teacht i bhfeidhm gan ceadú na bhfeisirí a fháil.

 

Tar éis do rialtas na Ríochta Aontaithe an fógra oifigiúil faoi Airteagal 50 a thabhairt, ceapadh an feisire Beilgeach Guy Verhofstadt mar chomhordaitheoir Brexit na Parlaiminte agus cuireadh grúpa stiúrtha Brexit ar bun. Mar is léir ón ainm, stiúrann an grúpa seasamh na Parlaiminte maidir le Brexit. Buaileann feisirí an ghrúpa stiúrtha go rialta le príomhchaibidleoir an Aontais Michel Barnier agus comhoibríonn siad leis na coistí parlaiminteacha chun rúin a ullmhú a phléifear agus a chuirfear chun vóta le linn an tseisiúin iomlánaigh.

 

Chun tionchar a imirt ar thoradh na hidirbheartaíochta, tá feisirí na Parlaiminte tar éis roinnt rún maidir leis an gcaibidlíocht a ghlacadh, an 5 Aibreán 2017, an 3 Deireadh Fómhair 2017 agus an 13 Nollaig 2017. Faoi chathaoirleacht Guy Verhofstadt chuir grúpa stiúrtha na Parlaiminte na tuarascálacha le chéile.

 

I vóta i mí Aibreáin 2017, leag feisirí Eorpacha síos tosaíochtaí na Parlaiminte don idirbheartaíocht:

  • Cearta shaoránaigh AE a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe agus shaoránaigh na Breataine a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach.
  • An teorainn idir Éirinn agus Tuaisceart Éireann agus na hiarmhairtí speisialta ar leith a mbeidh ar oileán na hÉireann aghaidh a thabhairt orthu de bharr Brexit.
  • Réiteach na n-oibleagáidí airgeadais atá ar an Ríocht Aontaithe i leith an Aontais Eorpaigh.

 

Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoi ról na Parlaiminte san idirbheartaíocht Brexit.