Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

06_Migration: Refugees arrive on the shores of the island of Lesbos after crossing the Aegean sea from Turkey ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Le roinnt blianta anuas, tá an tAontas Eorpach tar éis a bheith ag streachailt leis an ngéarchéim dídeanaithe is measa ó aimsir an Dara Cogadh Domhanda. Tuilleadh san alt seo thíos.

07_Migration: Afghans brave rough seas to cross from Turkey to the Lesvos, Greece ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Baineann dúshláin agus deiseanna araon leis an imirce san Eoraip. Tuilleadh san alt seo faoina bhfuil ar siúl ag an Aontas Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim imirce.

04_Migration: Greece's Hellenic Coast Guard approaches a boat containing 43 Syrian refugees in the Mediterranean sea, off the coast of Lesbos, Greece. © UNHCR/Andrew McConnell        

Tá an ghéarchéim imirce tar éis laigí i gcóras tearmainn na hEorpa a nochtadh, agus iallach a chur ar AE gníomhú. Tuilleadh anseo faoi ról na Parlaiminte sa fhreagairt don bhrú imirceach.

03_Migration: Najah, a 22-year-old refugee from Syria, attends an English course organised and supported by the UNHCR in Leros, Greece, with her 11-month-old daughter Amenah. © UNHCR/Achilleas Zavallis        

Sa bhliain 2016, chuir 1.2 mhilliún duine iarratas ar thearmann isteach san Aontas Eorpach. Tuilleadh san alt seo thíos faoina bhfuil ar siúl ag an bParlaimint chun dídeanaithe a imeascadh.

02_Migration: Migrants and refugees coming mostly from Sub-Saharan countries await at the dock of Catania port before being identified by the Italian authorities and Frontex. © UNHCR/Francesco Malavolta        

Léirítear san alt seo an méid atá á dhéanamh ag feisirí na Parlaiminte chun sreafaí imirce a rialú agus teorainneacha seachtracha an Aontais a chosaint ar bhealach níos fearr.

A child been rescue on the sea during Frontex joint operation Themis which supports Italy with border control, surveillance and search and rescue in the Central Mediterranean ©European Union 2018 - Frontex        

Mar thoradh ar ghéarchéim na ndídeanaithe, tá an tAontas Eorpach agus an Pharlaimint i mbun oibre chun an Comhchóras Tearmainn Eorpach a fheabhsú. Tuilleadh eolais san alt seo.

A mother and her baby rescued after crossing the sea in search of a safe live ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Tháinig laghdú dhá thrian ar líon na n-imirceach a bhain an Eoraip amach ar muir anuraidh, sin dar leis an ngníomhaireacht Eorpach Frontex. Dar le staitisticí na Náisiún Aontaithe áfach, ba é 2016 an bhliain ba mharfaí riamh sa Mheánmhuir: fuair 5,079 duine bás nó chuaigh siad ar iarraidh agus iad ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach. Bhí cruinnithe ag feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta le hionadaithe an Choimisiúin, na Comhairle agus an UNHCR an 12 Eanáir d’fhonn an ghéarchéim a phlé.

LIBE delegation to Lebanon        

Ó cuireadh tús leis an gcogadh sa tSiria sa bhliain 2011 meastar go bhfuil beagnach cúig mhilliún duine tar éis an tír a fhágáil. Chuaigh an chuid is mó acu go dtí an Iordáin, an Liobáin agus an Tuirc. Le níos mó ná milliún Siriach sa Liobáin anois is dídeanaí é gach duine as ceathrar ansin. Agus feisirí Eorpacha i mbun oibre faoi láthair ar rialacha nua maidir le hathlonnú dídeanaithe, thug toscaireacht ón gcoiste um shaoirsí sibhialta cuairt an 19-22 Meán Fómhair ar an Liobáin.

Ailt 

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans        
Preasráiteas 

Preasráiteas 

Tá gá le hathchóiriú ó bhonn ar Rialachán BhÁC de bharr go bhfuil teipthe go nuige seo ar chóras tearmainn an Aontais déileáil le líon na n-imirceach atá ag teacht chun na hEorpa, líon atá ag dul i méid i gcónaí. B'shin a bhí le rá ag feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta inniu. Tá sé molta acu go mbunófaí córas lárnach d'fhonn iarratais ar thearmann a bhailiú agus a leithdháileadh. Leis an scéim seo, bheadh cuótaí ann do na ballstáit ar fad agus scaipfí dídeanaithe ó na práinnláithreacha.

150 refugees were on the way to Austria. I met them and I took this photo when they stopped for a break. ©Tibi Szabados/"Csak" egy Gyerek ("Only" a child)        

Agus an Eoraip fós ag streachailt leis an ngéarchéim imirce atá ann faoi láthair, léiríonn suirbhé Eorabharaiméadair de chuid na Parlaiminte go measann beagnach dhá thrian na nEorpach gur chóir cinntí maidir leis an imirce a ghlacadh ar leibhéal an AE. Agus na céadta míle duine ag teacht chun na hEorpa chun tearmann a lorg, caith súil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoin méid atá ar siúl ag feisirí na Parlaimint chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim seo na ndídeanaithe.

Ailt 

MEPs Kashetu Kyenge and Roberta Metsola, co-authors of a broad migration report, address concerns over sending refugees back to Turkey and other points.
       

Tá na feisirí Kashetu Kyenge agus Roberta Metsola ag iarraidh go mbeadh straitéis chuimsitheach ann chun dul i ngleic le géarchéim na ndídeanaithe san Eoraip. Mar chuid den straitéis seo bheadh spriocanna ceangailteacha athlonnaithe ann i gcomhair na mballstát uilig. Déanfar an tuarascáil a phlé agus cuirfear chun vóta é sa Pharlaimint an 12 Aibreán. Caith súil ar an bhfíseán chun tuilleadh a fhoghlaim.

©European Union - Frontex        

De réir na gníomhaireachta a dhéanann comhar ag teorainneacha seachtracha AE a bhainistiú, tarrtháladh beagnach 14,000 duine ón Meánmhuir láir sa tseachtain dheireanach de mhí na Bealtaine.

Ailt 

A torn Syrian passport seen on the Greek side of the border with the Former Yugoslav Republic of Macedonia, where more than 12000 refugees, mainly from Iraq and Syria, are waiting to cross and continue their journey towards Western Europe.  © UNHCR/Achilleas Zavallis        

Bhí cruinniú ag ceannairí rialtais AE le Príomh-Aire na Tuirce Ahmet Davutoğlu an tseachtain seo i ndáil le comhar a neartú maidir le géarchéim na himirce. I measc na dtograí nua ar pléadh iad ná plean chun Siriach amháin a athlonnú go dtí an tAontas Eorpach in aghaidh gach Siriach a athghlacann an Tuirc ó oileáin na Gréige. Rinneadh réamhthograí an chruinnithe a phlé ag díospóireacht sa Pharlaimint an 9 Márta; dúirt feisirí go gcaithfear a chinntiú nach sárófar rialacha tearmainn idirnáisiúnta.

Parliament President Schulz on Turkey's request for an additional €3 billion in aid and on linking the refugee crisis to the country's EU accession talks.
       

“Ar mhaithe leis na dídeanaithe ní mór dúinn comhoibriú leis an Tuirc" - b'shin a bhí le rá ag Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz tar éis dó fáilte a chur roimh Phríomh-Aire na Tuirce Ahmet Davutoğlu sa Bhruiséil an 7 Márta. Bhí deis ag an mbeirt cheannaire géarchéim na ndídeanaithe, rialuithe teorann agus léirscaoileadh víosaí i gcomhair shaoránaigh na Tuirce a phlé. Tharraing an tUachtarán Schulz ceist shaoirse an phreasa anuas chomh maith.

Ailt 

EP President Schulz is in Lesbos        

Thug Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz cuairt an 5 Samhain ar oileán Lesvos sa Mhuir Aeigéach, áit a raibh deis aige bualadh le lucht iarrtha tearmainn. Ag labhairt dó in ionad fáiltithe dídeanaithe ar an oileán Gréagach, dúirt sé go gcaithfidh ballstáit uilig an AE páirt a ghlacadh sa scéim athlonnaithe: "Déantar thart ar 2,500 duine a chlárú san ionad seo gach lá. Ní mór i bhfad níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis an ngéarchéim seo."

migrants_ga        

Rinne feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta plé an 1 Nollaig ar dhréachtreachtaíocht i ndáil le buansásra athshuímh chun cuidiú le ballstát ina bhfuil géarchéim agus ollbhrú ar a chóras tearmainn de bharr líon na n-iarratas ar thearmann. Rinneadh liosta coiteann an Aontais de thíortha sábháilte tionscnaimh a phlé chomh maith sa díospóireacht le hionadaithe an Choimisiúin, na Comhairle, na hOifige Eorpaí Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn agus na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha.