Gá le cothrom na Féinne agus trédhearcacht sa chóras cánach corparáide 
Moltaí an choiste um rialuithe cánach 

Geilleagar 
 

Iarann Parlaimint na hEorpa ar an AE feachtas domhanda in aghaidh sheachaint cánach, imghabháil cánach agus sciúradh airgid a chur chun cinn.

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

       

Beidh sé de dhualgas ar chorparáidí ilnáisiúnta an méid cánach a íocann siad i ngach aon tír AE a dhearbhú go poiblí, rud a chuirfidh leis an ngrinnscrúdú a ndéantar ar a gcleachtais chánach

Ailt 

       

Tar éis thart ar naoi mí d'obair chrua, tá an líne chríche bainte amach ag an gcoiste um rialuithe cánach le vóta a bhí ar siúl i Strasbourg an 25 Samhain. Dar leis na feisirí a chuir an tuarascáil deiridh le chéile - Elisa Ferreira agus Michael Theurer - bhí se deacair go leor freagraí a fháil ó na cuideachtaí ilnáisiúnta ábhartha agus ó na ballstáit le linn fhiosrúchán an choiste. Táthar ag súil áfach go bhfeabhsófar trédhearcacht an chóras cánach corparáide a bhuí le moltaí an choiste.

Obair na Parlaiminte 2014-2019  

Físeáin