Duais Scannánaíochta LUX 2019 
Scannánaíocht na hEorpa a chur chun cinn 

Gnóthaí AE 
 

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain agus is léiriú follasach í ar a thiomanta atá an Pharlaimint don scannánaíocht agus don chultúr Eorpach.

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:)