Duais LUX: trí scannán, 24 theanga, 28 dtír Eorpach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Dúrún dúnmharaithe, scéinséir maidir le cumhacht, frithlaoch a cheistíonn traidisiúin phatrarcacha: taispeánfar na scannáin atá ainmnithe do Dhuais LUX 2019 i bpictiúrlanna ar fud na hEorpa.

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain agus is léiriú follasach í an duais ar a thiomanta atá an Pharlaimint don chineama agus don chultúr. Fógraíodh ainmneacha na scannán a bheidh san iomaíocht do Dhuais Scannánaíochta na Parlaiminte sa Róimh an 23 Iúil:


Cold Case Hammarskjöld – Mads Brügger (an Bheilg, an Danmhairg, an Iorua, an tSualainn)


The Realm – Rodrigo Sorogoyen (an Fhrainc, an Spáinn)


God Exists, Her Name is Petrunya – Teona Strugar Mitevska (an Bheilg, an Chróit, an Fhrainc, an Mhacadóin Thuaidh, an tSlóivéin).


Pléann scannáin na bliana seo le héilliú polaitiúil, imscrúdú ar chás dúnmharaithe a tharla blianta fada ó shin, agus an gaol idir an feimineachas agus an reiligiún. Cuireadh fotheidil ar an trí scannán i 24 theanga an Aontais Eorpaigh agus mar chuid de Laethanta Scannáin LUX, déanfar iad a thaispeáint sna ballstáit uilig ó mhí Dheireadh Fómhair 2019 go dtí mí Feabhra 2020, mar shampla ag an bhféile scannánaíochta i gCorcaigh an 8-12 Samhain.


An tAitheantas Pobail


Is iad feisirí Pharlaimint na hEorpa a dhéanann an cinneadh faoin mbuaiteoir agus a bhronnann an duais, rud a tharlóidh le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an 27 Samhain. Ach is féidir leatsa an scannán is fearr leat a roghnú chomh maith! Is é an tAitheantas Pobail an gradam a dhámhann an lucht féachana. Ná dearmad vóta a chaitheamh do cheann de na trí scannán roimh an 31 Eanáir! B’fhéidir go mbeidh seans agat freastal ar fhéile idirnáisiúnta scannánaíochta Karlovy Vary i bPoblacht na Seice i mí Iúil 2020.


Léiriú comhuaineach


Beidh léiriú comhuaineach den trí scannán ar siúl sa Bhruiséil an 6-8 Samhain, agus beidh daoine ar fud na hEorpa in ann ceisteanna a chur ar na stiúrthóirí agus páirt a ghlacadh sa díospóireacht ar líne trí úsáid a bhaint as an haischlib #LUXprize. Cuirfear tús leis na léirithe comhuaineacha ag 20.00 CET agus tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar an leathanach seo.


Maidir le Duais LUX


Tá ról bunúsach ag an gcultúr sa chaoi ina gcruthaítear ár sochaí. Ar an ábhar sin, chuir Parlaimint na hEorpa tús le Duais LUX sa bhliain 2007. Leis seo tá súil ag an bParlaimint cur leis an méadú ar dháileadh scannán Eorpach ar fud na hEorpa agus díospóireacht Eorpach a spreagadh maidir le mórcheisteanna na sochaí.


Is tionscnamh eisceachtúil é Duais LUX. Ós rud é nach mbíonn an chuid is mó de na comhléiriúcháin Eorpacha le feiceáil ach amháin sa tír ina ndearnadh an scannán agus gur fíorannamh a dháiltear in aon áit eile iad, fiú amháin laistigh den Aontas Eorpach, is deis neamhchoitianta atá i Duais LUX chun fotheidil 24 theanga oifigiúla an Aontais a chur ar thrí scannán Eorpacha.