Coróinvíreas: cearta paisinéirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá iarmhairtí móra tar éis a bheith ag an ráig den choróinvíreas ar an earnáil iompair ©Synthex/Adobe Stock  

Ar cuireadh d’eitilt ar ceal mar gheall ar an ráig de Covid-19? Nó ní raibh tú in ann taisteal? Tá tuilleadh faisnéise faoi do chearta mar phaisinéir san Aontas Eorpach ar fáil san alt seo.

Chun aghaidh a thabhairt ar an ráig den choróinvíreas Covid-19, tá srianta taistil, limistéir coraintín agus orduithe dianghlasála curtha i bhfeidhm ag údaráis i roinnt ballstát AE. Tá iarmhairtí móra tar éis a bheith ag na bearta seo ar an earnáil iompair, agus an 18 Márta, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoirlínte d’fhonn a chinntiú go bhfeidhmíonn cearta paisinéirí AE ar bhonn comhtháite agus go gcosnaítear paisinéirí i mballstáit uile an Aontais.


Má chuirtear d’eitilt ar ceal, i ngach cás, beidh ar an aerlíne ábhartha na roghanna seo a thairiscint duit:

  • aisíoc a fháil
  • athrodú chomh luath agus is féidir
  • athrodú amach anseo, ar dháta a roghnóidh an paisinéir.

Má roghnaíonn tú an dara rogha (athrodú chomh luath agus is féidir), cuimhnigh go bhfuil seans ann go gcuirfear moill shuntasach ar do thuras, mar gheall ar an líon teoranta eitiltí faoi láthair de bharr bearta náisiúnta chun scaipeadh an víris a mhaolú.


Má chuirtear d’eitilt ar ceal agus má roghnaíonn tú an dara rogha thuas, i ngach cás, beidh ar an aerlíne ábhartha béilí, sólaistí agus lóistín saor in aisce a chur ar fáil duit.


Mura bhfuil “cúinsí neamhghnácha” ann, beidh teideal agat ar chúiteamh má chuirfear d’eitilt ar ceal níos lú ná coicís roimh an dáta imeachta. Mar sin féin, agus bearta á nglacadh ag údaráis na mballstát a chuireann isteach ar ghnáthfheidhmiú aerlínte, tá seans go measfar an coróinvíreas a bheith ina “chúinse neamhghnách”.


Má chuireann tú do thuras ar ceal as do stuaim féin, braithfidh an t-aisíoc ar choinníollacha an ticéid atá ceannaithe agat. Ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an aerlíne chun tuilleadh sonraí a fháil.


Ar bhonn domhanda, is fiú a lua gur san Aontas Eorpach amháin is féidir le daoine taisteal a dhéanamh ar eitleán, ar traein, ar bord loinge nó ar bhus agus sraith iomlán cearta paisinéirí acu.


Tuilleadh faisnéise maidir le hobair na Parlaiminte chun cearta paisinéirí a chur chun cinn.


Deireadh a chur le heitiltí folmha

Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach go gcuirfí ar fionraí rialacha AE a chuireann iallach ar aerlínte an chuid is mó dá sealanna éirí agus tuirlingthe a úsáid. Caithfidh aerlínte úsáid a bhaint astu nó caillfear iad, ach i bhfianaise na ráige den choróinvíreas Covid-19, de dheasca na rialacha seo, bíonn cuid mhaith eitiltí ann gan mórán paisinéirí.


Ag an seisiún iomlánach an 26 Márta, déanfaidh feisirí Eorpacha plé agus caithfidh siad vóta ar thogra an Choimisiúin chun deireadh a chur le heitiltí folmha.