Coróinvíreas: bainfear feidhm as an gCiste Dlúthpháirtíochta chun cabhrú le tíortha AE 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cuirfear na bearta chun vóta an 26 Márta 2020 ©Halfpoint/Adobe Stock  

Tá cistí breise á gcur ar fáil ag Parlaimint na hEorpa chun tacú le ballstáit AE atá buailte ag an bpaindéim den choróinvíreas Covid-19.

Ag seisiún urghnách Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2020, caithfidh feisirí Eorpacha vóta ar thogra an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le cúnamh airgeadais ón gCiste Dlúthpháirtíochta a thabhairt do na tíortha AE is mó atá buailte ag an ráig de Covid-19. Is cuid é an moladh seo de phacáiste de bhearta práinneacha chun acmhainní bhuiséad reatha an Aontais a úsáid chun cabhrú leis na ballstáit dul i ngleic leis an bpaindéim.


Is é moladh an Choimisiúin ná mórthubaistí sláinte poiblí a chlúdach faoin gCiste Dlúthpháirtíochta, chomh maith leis na héigeandálaí nádúrtha atá clúdaithe sa scéim reatha. Bheadh rochtain ag na ballstáit is mó atá buailte ag Covid-19 ar chúiteamh ar fiú suas le €800 milliún é sa bhliain 2020. Déanfar cinneadh ar an tacaíocht ar bhonn cás ar chás.

Trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar chumas an Aontais tacaíocht airgeadais a thabhairt do bhallstát, do thír aontachais nó do réigiún sa chás ina dtarlaíonn mórthubaiste nádúrtha.


Bunaíodh an Ciste sa bhliain 2002 mar fhreagairt do na tuilte tubaisteacha a bhuail lár na hEorpa i samhradh na bliana sin. Sa tréimhse 2002-2018, tá tacaíocht faighte tríd an gCiste ag 87 tubaiste — lena n-áirítear tuilte, dóiteáin foraoise, creathanna talún, stoirmeacha agus triomach — i 24 thír Eorpacha éagsúla agus is fiú níos mó ná €5.5 billiún an tacaíocht sin san iomlán.


Faoi láthair, ní thagann mórthubaistí sláinte poiblí, amhail an coróinvíreas, faoi scáth an Chiste. Faoi na rialacha nua, chuirfí cúnamh airgeadais ón gCiste ar fáil chun cabhrú le pobail i gcás géarchéimeanna sláinte agus chun bearta a dhéanamh d’fhonn leathadh galar aicídeach a mhaolú.