Ionchuimsiú sóisialta agus slándáil 
An gné sóisialta den Aontas Eorpach a neartú 

Sochaí  An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   

Cén obair atá ar bun ag feisirí na Parlaiminte chun ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn, agus fadhbanna na bochtaineachta agus na dífhostaíochta a chomhrac?

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Físeáin 

Ailt 

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

Ailt 

       

Tar éis vóta na bhfeisirí an 11 Nollaig 2018, cuirfear tús le hidirbheartaíocht leis an gComhairle anois maidir le rialacha nuashonraithe chun soghluaisteacht oibrithe a éascú.

       

De réir thuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ar chomhionannas idir mná agus fir, ag an ráta athraithe atá ann faoi láthair, thógfadh sé 70 bliain eile chun comhionannas inscne a bhaint amach. D’fhéadfadh go bhfuil an Eoraip ar thús cadhnaíochta sa mhéid a bhaineann le cearta na mban, ach tuilleann mná níos lú airgid ná fir i gcónaí, agus ar fud AE tá mná faoi ghannionadaíocht sa pholaitíocht agus i bpoist ceannasaíochta gnó.

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

Ailt