Conas a fheidhmíonn an tAontas Eorpach? 
Cur síos ar an Aontas Eorpach agus ar obair na bhfeisirí 

Sochaí  An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   

Conas a fheidhmíonn an tAontas Eorpach agus Parlaimint na hEorpa agus conas a théann siad chun tairbhe duit? Tuilleadh eolais sna físeáin thíos.

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

       

Is í an Pharlaimint institiúid dhírthofa an Aontais Eorpaigh. Déanann a 705 chomhalta ionadaíocht do thart ar 450 milliún duine. Caith súil ar an bhfíseán chun tuilleadh a fhoghlaim.

       

Déantar na feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh ar feadh tréimhse cúig bliana. Tá a rialacha toghcháin féin ag gach tír ach tá roinnt forálacha coiteanna i bhfeidhm.

       

Mar shaoránaigh na hEorpa, is cuma cén áit a bhfuil cónaí orainn nó conas a bhainimid slí bheatha amach nó conas a chaithimid ár gcuid ama, tá tionchar ag an Aontas ar ár saol laethúil.

       

Conas a dhéantar cinntí san Aontas Eorpach? An bhfuil próiseas cinnteoireachta AE chomh casta sin? Breathnaigh ar an bhfíseán chun tuiscint níos fearr a fháil air... laistigh de 20 soicind!

       

Ar smaoinigh tú riamh ar cad a chosnaíonn AE ort? Simplí: €0.79 sa lá, níos lú ná leathchupán caife! Agus an scéal is fearr ná go dtéann 94% den airgead sin díreach ar ais i dtíortha AE.

       

Baineann ballstáit an Aontais Eorpaigh tairbhe as an aontachas. Mar bhloc trádála is láidre le chéile ná inár n-aonar muid. Le chéile tá tionchar níos mó againn ar cheisteanna domhanda.

       

I mí Mheán Fómhair, tugann uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh aitheasc ar staid an Aontais Eorpaigh os comhair Pharlaimint na hEorpa. Tá tuilleadh eolais san fhíseán thíos.