Cad is Parlaimint na hEorpa ann? 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is í an Pharlaimint institiúid dhírthofa an Aontais Eorpaigh. Déanann a 751 chomhalta ionadaíocht do leathbhilliún duine. Caith súil ar an bhfíseán chun tuilleadh a fhoghlaim.

Is fóram tábhachtach í Parlaimint na hEorpa don díospóireacht pholaitiúil agus don chinnteoireacht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Toghann saoránaigh i ngach ballstát feisirí Eorpacha go díreach chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna daoine maidir le reachtóireacht AE agus lena chinntiú go bhfuil institiúidí eile AE ag feidhmiú go daonlathach.


Is comhreachtóir anois í an Pharlaimint, a roinneann an chumhacht leis an gComhairle chun tograí reachtacha a ghlacadh agus a leasú agus chun buiséad AE a chinneadh. Déanann sí maoirsiú freisin ar obair an Choimisiúin.


Suíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa i ngrúpaí polaitiúla - ní eagraítear iad de réir náisiúntachta, ach de réir cleamhnachta polaitiúla. I láthair na huaire, tá ocht ngrúpa pholaitiúla sa Pharlaimint. Toghtar Uachtarán na Parlaiminte ar feadh téarma inathnuaite dhá bhliain go leith, is é sin leath shaolré Parlaiminte.