Ag vótáil sna toghcháin Eorpacha 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Déantar na feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh ar feadh tréimhse cúig bliana. Tá a rialacha toghcháin féin ag gach tír ach tá roinnt forálacha coiteanna i bhfeidhm.

Is í Parlaimint na hEorpa an t-aon chomhthionól trasnáisiúnta ar domhan í a thoghtar go díreach, agus déanann sí ionadaíocht ar leasanna shaoránaigh AE ag an leibhéal Eorpach. Tá saoránaigh AE atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn i dteideal vótáil. I roinnt tíortha AE, is í an aois vótála ná 16 bliana.


Bhí na toghcháin dheireanacha ar siúl an 23-26 Bealtaine 2019. Bíonn tionchar ag do vóta sna toghcháin Eorpacha ar an mbealach a ndéanann Parlaimint na hEorpa cinneadh ar ábhair a bhaineann le do shaol laethúil. Mar sin, bí cinnte go bhfuil tú cláraithe chun vótáil. Is féidir leat do vóta a chaitheamh i do thír dhúchais nó i mballstát eile AE má tá cónaí ort thar lear. Braitheann sé ortsa! Féach ar ár bhfíseán le tuilleadh eolais a fháil.