Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Intro photo for the TAXE Top Story ©BELGA/ILLUSTRA/A.MARCHI        

Ba ar mhaithe le trédhearcacht an chóras cánach corparáide a fheabhsú a bunaíodh an coiste speisialta um rialuithe cánach i mí Feabhra. Tar éis thart ar naoi mí d'obair chrua bhain an coiste an líne chríche amach an 25 Samhain nuair a chaith feisirí vóta ar son a chuid moltaí. Moltar i dtuarascáil deiridh an choiste go gcuirfí comhbhonn cánach corparáide comhdhlúite i bhfeidhm ar fud AE agus go mbeadh cosaint níos fearr ar fáil do sceithirí. Bunaíodh coiste nua um rialuithe cánach an 2 Nollaig.

How the European Parliament is cracking down on tax fraud
       

Baineann costas de thart ar €50 billiún le calaois CBL a bhíonn le híoc ar onnmhairí ó bhallstát AE go ballstát eile. Tá an Coimisiún Eorpach tar éis plean gníomhaíochta a chur le chéile d’fhonn dul i ngleic i gceart le calaois CBL agus d’fhonn na rialacha reatha CBL a uasdátú. Nuashonraíodh iad don uair dheireanach in 1993. Déanfar an plean gníomhaíochta a phlé sa Pharlaimint an 23 Samhain agus cuirfear chun vóta é an lá dar gcionn.

ITW with Markus Ferber        

Tar éis dó grinn-imscrúdú státchabhrach a dhéanamh, tá sé ráite ag an gCoimisiún gur thug Éire suas le €13 billiún de shochair chánach mhíchuí don chomhlacht Apple, rud atá mídhleathach faoi rialacha AE mar lig sé do Apple níos lú cánach a íoc ná mar a bhí le híoc ag gnólachtaí eile. Le linn díospóireachta sa Pharlaimint an 14 Meán Fómhair, thug tromlach na bhfeisirí a gcuid tacaíochta le cinneadh an Choimisinéara Margrethe Vestager. Tuilleadh san agallamh thíos leis an bhfeisire Markus Ferber.

Ailt 

Former advisor for the Panama government and Nobel Prize-winning economist Prof. Joseph E. Stiglitz was invited to speak in front of the "Panama papers" inquiry committee set up by the European Parliament. He called for “zero tolerance” against secret tax structures, and for Europe to lead the way in this fight.        

Ní mór don Eoraip a bheith ar thús cadhnaíochta sa chomhrac i gcoinne imghabhála cánach, b’shin a bhí le rá ag an eacnamaí Joseph Stiglitz sa Pharlaimint an 16 Samhain. Ag labhairt dó le feisirí an choiste um sciúradh airgid, dúirt sé nach mbeadh sé rómhuiníneach go mbeidh údaráis na Stát Aontaithe éifeachtach agus iarrachtaí ar siúl fios fátha scannal Pháipéir Phanama a fháil: “Agus an t-uachtarán toghaí ar an bpríomh-imghabhálaí cánach, tá sé deacair muinín a bheith agat.”

Ailt 

Eurobarometre: tax-fraud ©AP Images/ European Union-EP        

Dar le torthaí an tsuirbhé is déanaí de chuid Eorabharaiméadair, tá triúr Eorpach as ceathrar den tuairim gur chóir don Aontas Eorpach tuilleadh a dhéanamh chun dul i ngleic leis an gcalaois chánach. Baineann costas bliantúil de €160-190 billiún le himghabháil cánach in earnáil chorparáideach an Aontais Eorpaigh, agus tá an comhrac ar son chothrom na Féinne agus trédhearcachta sa chóras cánach tar éis a bheith mar thosaíocht d’fheisirí na Parlaiminte le fada an lá.

Ailt 

infographic illustration        

Baineann costas bliantúil de €160-190 billiún le himghabháil cánach in earnáil chorparáideach an Aontais Eorpaigh. Le pleananna nua an Choimisiúin Eorpaigh táthar ag iarraidh iallach a chur ar chuideachtaí ilnáisiúnta a gcánacha a íoc san áit a ndéanann siad a gcuid brabús. Rinneadh na bearta seo chun dul i ngleic leis an seachaint cánach a phlé sa Pharlaimint an 7 Meitheamh agus cuireadh chun vóta iad an lá dár gcionn. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.

Ailt 

MEPs to Commission: make member states share tax information and protect whistle-blowers ©AP Images/ European Union-EP        

Tugadh léargas leis an scannal 'Lux Leaks' ar iarrachtaí roinnt ballstát cuideachtaí ilnáisiúnta a mhealladh le scéimeanna dreasachta cánach; baineann costas bliantúil de €50-70 billiún le himghabháil cánach san earnáil chorparáideach. Cuireadh pleananna an Choimisiúin Eorpaigh i ndáil le cothrom na Féinne agus eifeachtúlacht a chinntiú sa chóras cánach faoi bhráid na Parlaiminte an 2 Feabhra. Tá an Pharlaimint tar eis dhá choiste speisialta a bhunú chun an cheist seo a fhiosrú.

Ailt 

Ferreira Theurer ITW_        

Tar éis thart ar naoi mí d'obair chrua, tá an líne chríche bainte amach ag an gcoiste um rialuithe cánach le vóta a bhí ar siúl i Strasbourg an 25 Samhain. Dar leis na feisirí a chuir an tuarascáil deiridh le chéile - Elisa Ferreira agus Michael Theurer - bhí se deacair go leor freagraí a fháil ó na cuideachtaí ilnáisiúnta ábhartha agus ó na ballstáit le linn fhiosrúchán an choiste. Táthar ag súil áfach go bhfeabhsófar trédhearcacht an chóras cánach corparáide a bhuí le moltaí an choiste.