Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Workers' right and citizens rights protection ©AP Images/European Union-EP        

Baineann deiseanna ollmhóra leis an domhandú i dtaca le rachmas agus fostaíocht a chruthú. Baineann míbhuntaistí leis chomh maith áfach agus cé go ndéanann an tAontas Eorpach iarracht lántairbhe a bhaint as deiseanna an domhandaithe, caithfear an drochthionchar a laghdú freisin trí rialacha a leagan síos agus oibriú le tíortha eile. Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 16 Bealtaine, pléadh páipéar an Choimisiúin Eorpaigh maidir le conas déileáil leis an domhandú amach anseo.