Roinn an leathanach seo: 

Ceann de na chéad cúraimí a bheidh ar an 751 fheisire nua ná uachtarán an Choimisiúin a thoghadh agus ansin vóta a chaitheamh ar an gCoimisiún ina iomláine. Tuilleadh sa ghrafaic faisnéise.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise  

Ag cruinniú mullaigh sa Bhruiséil an 20-21 Meitheamh, déanfaidh ceannairí rialtais an Aontais Eorpaigh plé ar cheapacháin do cheannairí nua institiúidí AE.


Tar éis an chruinnithe, rachaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa maidir le hiarrthóir d’uachtaránacht an Choimisiúin, agus aird á tabhairt san am céanna ar thorthaí na dtoghchán Eorpach.


Toghfar an t-iarrthóir arna ainmniú ag an gComhairle, ar féidir leis nó léi tromlach a fháil, ina uachtarán ar an gCoimisiúin Eorpach trí vóta Pharlaimint na hEorpa. Meastar go gcaithfidh feisirí vóta ar an uachtarán nua le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an 15-18 Iúil.


Ansin is faoi rialtais na mballstát a bheidh sé coimisinéirí a ainmniú, i gcomhar le huachtarán nua an Choimisiúin. Tá ceapadh na gcoimisinéirí ar fad faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa. Tar éis an tsamhraidh, beidh ar na coimisinéirí ainmnithe teacht os comhair na gcoistí parlaiminteacha cuí de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu.


Tar éis na n-éisteachtaí sin, déanfaidh feisirí vótáil le linn an tseisiúin iomlánaigh i dtaobh an dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh choláiste na gcoimisinéirí le haghaidh sainordaithe cúig bliana. Nuair a bheidh faomhadh na Parlaiminte agus próiseas ceapacháin na Comhairle curtha i gcrích, beidh an Coimisiún Eorpach nua in ann tús a chur lena thréimhse oifige cúig bliana (ar an 1 Samhain is dócha).