Vóta iomlánach: uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Beidh deis ag feisirí Eorpacha vóta a chaitheamh an 16 Iúil 2019 ar iarrthóireacht Ursula von der Leyen d’uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh.

Ghlac ceannairí rialtais na mballstát cinneadh an 2 Iúil Ursula von der Leyen, aire cosanta na Gearmáine, a mholadh do Pharlaimint na hEorpa mar iarrthóir le haghaidh uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh. An 16 Iúil ag 09.00 CET, tháinig von der Leyen os comhair na Parlaiminte chun a fís agus a pleananna don chúig bliana amach romhainn a chur faoi bhráid na bhfeisirí. Caithfidh feisirí Eorpacha vóta ar iarrthóireacht von der Leyen ag 18.00 CET.


Caithfidh an Pharlaimint uachtarán nua ar an gCoimisiún a fhormheas trí thromlach glan (ar a laghad 374 vóta). Ballóid rúnda a bheidh ann. Tá tacaíocht na Comhairle faighte ag Ursula von der Leyen agus is ball í de Pháirtí an Phobail Eorpaigh, an páirtí a bhain an líon is mó vótaí amach i dtoghcháin na Bealtaine. Ní raibh sí ina príomhiarrthóir áfach, rud atá cáinte ag an-chuid feisirí.


Rinne grúpaí polaitiúla na Parlaiminte diancheistiú ar von der Leyen cheana féin. Muna n-éiríonn léi tromlach glan a bhaint amach, beidh ar an gComhairle Eorpach iarrthóir nua a ainmniú.

Coláiste na gCoimisinéirí


Chaith níos mó ná an leathchuid de thoghthóirí incháilithe an Aontais Eorpaigh vóta sna toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine. Is iad feisirí Pharlaimint na hEorpa, arna dtoghadh go daonlathach, a thoghann uachtarán an Choimisiúin, rud a chinntíonn go mbaineann dlisteanacht dhaonlathach leis nó léi.


Má éiríonn le hiarrthóir ceadú na Parlaiminte a fháil, cuirfidh sé nó sí a fhoireann nó a foireann le chéile i rith an tsamhraidh. Is faoi rialtais na mballstát a bheidh sé coimisinéirí a ainmniú, i gcomhar le huachtarán nua an Choimisiúin.


Tá ceapadh na gcoimisinéirí ar fad faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa áfach. Tar éis an tsamhraidh, beidh ar na coimisinéirí ainmnithe teacht os comhair na gcoistí parlaiminteacha cuí de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu. Déanfar measúnú ar a gcumas, a n-oiriúnacht don phost agus a gcur amach ar a gcúraimí. Tar éis na n-éisteachtaí sin, déanfaidh feisirí vótáil i dtaobh an dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh choláiste na gcoimisinéirí le haghaidh sainordaithe cúig bliana.


Tháinig Ursula von der Leyen os comhair na bhfeisirí ag 09.00 CET an 16 Iúil. Caithfidh feisirí vóta ar a iarrthóireacht ag 18.00. Cliceáil anseo chun súil a chaitheamh beo ar an díospóireacht agus ar an vóta.