Físeán: Ursula von der Leyen tofa mar uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

I vóta an 16 Iúil 2019, thug feisirí Eorpacha a gceadú le hiarrthóireacht Ursula von der Leyen d’uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh.

D’éirigh leis an iar-aire cosanta ón nGearmáin tacaíocht a fháil ó thromlach glan na bhfeisirí. Sa bhallóid rúnda, chaith 383 feisire vóta i bhfábhar a hainmniúcháin, bhí 327 feisire i gcoinne a hainmniúcháin agus staon 22 feisire ón vóta. Chaith níos mó ná an leathchuid de thoghthóirí incháilithe an Aontais Eorpaigh vóta sna toghcháin Eorpacha ag deireadh mhí na Bealtaine. Os rud é gurbh iad feisirí Pharlaimint na hEorpa, arna dtoghadh go daonlathach, a thogh Ursula von der Leyen mar uachtarán an Choimisiúin, cinntítear go mbaineann dlisteanacht dhaonlathach lena ceapachán.


Tar éis di tacaíocht na bhfeisirí a fháil an 16 Iúil, cuirfidh von der Leyen a foireann le chéile i rith an tsamhraidh. Is faoi rialtais na mballstát a bheidh sé coimisinéirí a ainmniú, i gcomhar le huachtarán nua an Choimisiúin.


Tá ceapadh na gcoimisinéirí ar fad faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa áfach. Tar éis an tsamhraidh, beidh ar na coimisinéirí ainmnithe teacht os comhair na gcoistí parlaiminteacha cuí de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu. Déanfar measúnú ar a gcumas, a n-oiriúnacht don phost agus a gcur amach ar a gcúraimí.


Tar éis na n-éisteachtaí sin, déanfaidh feisirí vótáil i dtaobh an dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh choláiste na gcoimisinéirí le haghaidh sainordaithe cúig bliana. Táthar ag súil leis go gcuirfear tús le tréimhse oifige na gcoimisinéirí nua an 1 Samhain.