Ábhar sceimhlitheoireachta ar líne: beidh ar chuideachtaí idirlín é a bhaint laistigh d’uair an chloig 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Beidh ar chuideachtaí idirlín ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint laistigh d’uair an chloig (Grianghraf: Grzegorz Walczak, Unsplash)  

I vóta sa choiste um shaoirsí sibhialta an 24 Meán Fómhair 2019, ghlac feisirí a seasamh maidir le rialacha nua chun ábhar sceimhlitheoireachta ar an idirlíon a chomhrac.

Shocraigh feisirí an choiste a gceadú a thabhairt leis an seasamh a ghlac Parlaimint na hEorpa roimh thoghcháin na Bealtaine. Déanfar cinneadh an choiste a fhógairt le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an mhí seo chugainn agus mura n-iarrann feisirí Eorpacha go mbeidh vóta iomlánach ann, d’fhéadfaí tús a chur leis an idirbheartaíocht leis an gComhairle gan mhoill.


Pionós airgeadais suas le 4%


Léiríodh in ionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip le blianta beaga anuas an chaoi a mbaineann sceimhlitheoirí leas as an ngréasán chun lucht tacaíochta a mhealladh agus chun gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta a phleanáil. Faoi na rialacha atá beartaithe, bheadh ar chuideachtaí idirlín ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint ón ngréasán laistigh d’uair a chloig tar éis dóibh “ordú baint anuas” a fháil ó údaráis náisiúnta. Bheadh ar bhallstáit a áirithiú go ngearrfaí pionóis airgeadais suas le 4% de láimhdeachas iomlán na cuideachta as mainneachtain chórasach oibleagáidí na rialacha nua a chomhlíonadh.


Ba mhian le feisirí Eorpacha an tslándáil phoiblí a fheabhsú ach tá imní orthu chomh maith faoi cheisteanna a bhaineann le saoirse cainte agus le saoirse an phreasa. Mar sin, tá sé curtha in iúl acu nár cheart tuairimí poileimiciúla nó conspóideacha faoi cheisteanna polaitiúla íogaire a mheas mar ábhar sceimhlitheoireachta. Chomh maith leis sin, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart iallach a chur ar sholáthraithe seirbhísí óstála sásraí so-úsáidte le haghaidh gearán a sholáthar do sholáthraithe ábhair chun cur in aghaidh an chinnidh a gcuid ábhair a bhaint ón ngréasán. Bheadh orthu gach gearán a scrúdú go pras agus le trédhearcacht iomlán.


Údaráis náisiúnta inniúla


Tá feisirí Eorpacha ag éileamh chomh maith nár cheart iallach a chur ar chuideachtaí idirlín amhail Facebook nó YouTube ábhar sceimhlitheoireachta a aithint ar bhonn onnghníomhach ar eagla go gcuirfeadh sin ualach orthu. Faoin údarás náisiúnta inniúil a bheadh sé monatóireacht a dhéanamh, agus bheadh ar bhallstáit an Aontais an t-údarás inniúil sin a cheapadh. D'fhoilseodh an Coimisiún Eorpach liosta de na húdaráis inniúla ó na ballstáit ar fad.


Chun a áirithiú go mbainfear anuas ábhar sceimhlitheoireachta neamhdhleathach, thabharfaí isteach leis na rialacha “ordú baint anuas” a d’fhéadfadh údarás inniúil i mballstát a eisiúint. Sna cásanna sin, bheadh ceanglas ar an soláthraí seirbhísí óstála an t-ábhar a bhaint anuas nó rochtain ar an ábhar (sna ballstáit AE ar fad) a dhíchumasú laistigh d’uair an chloig. Bheadh rialacha ar leith ann chun an t-ualach ar ardáin bheaga a laghdú.


Cúlra


Chun cosc a chur le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh rialachán an 12 Meán Fómhair 2018. Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir leis an gceist an 6 Nollaig 2018 agus ghlac an Pharlaimint a seasamh féin an 17 Aibreán 2019.


Tuilleadh faisnéise: obair na Parlaiminte chun sceimhlitheoireacht a chomhrac