Sochaí 

Táirgí don chatagóir seo 

Swimming safely in European waters        

Sochaí 
 

Agus mí Lúnasa buailte linn beidh na milliúin Eorpach ar fud fad na mór-roinne ag dul ar saoire. Creideann Parlaimint na hEorpa gur cheart uiscí snámha na hEorpa a choinneáil glan.

Your rights while travelling in Europe        

Agus go leor Eorpach ar a laethanta saoire i láthair na huaire, is fiú eolas a bheith agat faoi do chearta mar phaisinéir san Aontas Eorpach. Tuilleadh faisnéise san alt seo.

A person is looking for an employment on a newspaper job ads page © AP Images/European Union - EP        

Is é is aidhm don Aontas Eorpach go mbeadh poist ag trí cheathrú de dhaoine idir 20–64 bliana d’aois faoi 2020. Faigh amach cén chaoi a n-oibríonn an tAontas chun an dífhostaíocht a laghdú.