Sochaí 

Táirgí don chatagóir seo 

Fighting illegal pet trade        

Tá bearta á n-éileamh ag feisirí Eorpacha chun gáinneáil ar pheataí a chomhrac ar fud an AE. Ba mhaith leo leas ainmhithe a neartú agus cearta tomhaltóirí a chosaint.

Beautiful woodland bluebell forest in spring.        

Sochaí 
 

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.