Próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Conas a dhéantar cinntí san Aontas Eorpach? An bhfuil próiseas cinnteoireachta AE chomh casta sin? Breathnaigh ar an bhfíseán chun tuiscint níos fearr a fháil air... laistigh de 20 soicind!

Tá cuma chasta air ach is próiseas an-shimplí é i ndáiríre: i bprionsabal, is é an Coimisiún a mholann dlíthe nua, agus is iad an Pharlaimint agus an Chomhairle a ghlacann iad. Téann an Coimisiún i gcomhairle le páirtithe sainleasa ar nós eagraíochtaí neamhrialtasacha, ionadaithe den tionscal agus den tsochaí shibhialta, agus feisirí Eorpacha.


Déanann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle athbhreithniú ar thograí de chuid an Choimisiúin agus molann siad leasuithe. Má aontaíonn an dá institiúid ar na leasuithe, is féidir an reachtaíocht atá beartaithe a ghlacadh.