Scannal Facebook: ba chóir do Mark Zuckerberg teacht os comhair na bhfeisirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionóladh an díospóireacht in Strasbourg an 18 Aibreán 2018  

I bhfianaise an scannail le déanaí faoi Facebook agus Cambridge Analytica, pléadh cosaint sonraí agus príobháideachas saoránach i ndíospóireacht iomlánach an 18 Aibreán.

Tá seans ann go bhfuarthas sonraí Facebook 87 milliún duine - 2.7 milliún duine san Aontas Eorpach amháin -  go míchuí, agus gur baineadh drochúsáid as na sonraí sin. Rinne feisirí Eorpacha an scannal a phlé le linn díospóireachta sa Pharlaimint an 18 Aibreán, agus d’iarr ar Facebook soiléiriú a thabhairt ar an mbealach a bhainistítear sonraí an chomhlachta agus conas a chloífidh sé leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) a thiocfaidh i bhfeidhm ar fud an Aontais an 25 Bealtaine.

 

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

 

Ag labhairt di le linn na díospóireachta, dúirt an feisire Maria João Rodrigues (Sóisialaithe agus Daonlathaithe, an Phortaingéil) go bhfuil sé thar am ag muintir na hEorpa smacht ar a sonraí ar líne a fháil ar ais: “Thógamar an chéad chéim leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.” D’iarr sí ar an gComhairle áfach tús a chur leis an gcaibidlíocht ar rialacha chun príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí. D’iarr sí freisin ar Phríomhfheidhmeannach Facebook Mark Zuckerberg teacht os comhair na Parlaiminte chun ráthaíochtaí a chur ar fáil.

 

Chuir Cornelia Ernst, feisire Gearmánach den Chlé Aontaithe Eorpach/Ghlas Nordach, in iúl freisin gur chóir don Uasal Zuckerberg teacht faoi bhráid na bhfeisirí: “Is éard atá uainn, mar ghrúpa, ná soiléiriú ceart ar mhí-úsáid shonraí na nEorpach atá déanta ag Facebook.” Ag labhairt dó os comhair coiste de chuid Theach na nIonadaithe sna Stáit Aontaithe an 11 Aibreán, dúirt Zuckerberg go bhfuil sé ar intinn ag Facebook na riachtanais atá cumhdaithe sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chur i bhfeidhm sna Stáit Aontaithe agus ar fud na cruinne.

 

Neamhaird de na rialacha is bunúsaí maidir le cosaint sonraí

 

Is rud riachtanach é Facebook do go leor daoine san Eoraip, dar leis an bhfeisire Ska Keller (na Glasaigh/EFA, an Ghearmáin): “Mar gheall air sin, tá freagracht ollmhór ag Facebook agus go dtí seo [...] tá neamhaird déanta aige de na rialacha is bunúsaí maidir le cosaint sonraí.”

 

Labhair Jean-Luc Schaffhauer ar son Eoraip na Náisiún agus na Saoirse: “Má bhaineann daoine úsáid as sonraí gan cead a bheith faighte acu, ba chóir mar sin pionós an-mhór a ghearradh orthu.”

 

‘An doras tosaigh baracáidithe’

 

Rinne feisirí trácht freisin ar conas sonraí na saoránach a chosaint. Dúirt an feisire Ísiltíreach Sophie in 't Veld de chuid na Liobrálaithe: “Agus an doras tosaigh baracáidithe againn chun leithéidí Zuckerberg a choinneáil amach, tá an cúldoras oscailte amach ar fad. Tá an-chuid dár sonraí pearsanta á dtabhairt amach againn, ní amháin do ghníomhaireachtaí ár rialtais féin, ach do thíortha ar nós na Stát Aontaithe chomh maith.”

 

Chuir Esteban González Pons (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Spáinn) in iúl nach bhfuil tuairim dá laghad ag meaisíní faoin eitic: “Bíonn tionchar ag an méid a tharlaíonn sa chibearspás.” Dúirt an feisire Helga Stevens (Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa, an Bheilg) go gcaithfear an chothromaíocht cheart a aimsiú idir príobháideachas agus sábháilteacht ar thaobh amháin agus slándáil ar an taobh eile.

 

Ionramháil toghchán

 

Ghlac an Coimisinéir Eorpach Věra Jourová páirt sa díospóireacht freisin, dúirt sise: “Tá sé léirithe ag scéal Facebook-Cambridge Analytica gur féidir le cosaint sonraí pearsanta tionchar suntasach a bheith aici ar ár ndaonlathas agus ar ár dtoghcháin.”

 

Ag labhairt dó faoi thoradh an reifrinn faoi bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach, dúirt an feisire Sasanach William Dartmouth de chuid Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh: “Ní hé Cambridge Analytica an fhadhb, an fhadhb atá ann ná Facebook, agus seachrán airde is ea é béim a chur ar ionramháil toghchán.”