Astaíochtaí gluaisteán: ‘Ba cheart go dtógfadh an togra seo iontaoibh do thomhaltóirí as na gluaisteáin a cheannaíonn siad’ 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tar éis scannal na n-astaíochtaí gluaisteáin siar sa bhliain 2015, tá athchóiriú á dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa ar na rialacha reatha maidir le tástálacha ar cheadú feithiclí.

Thug feisirí na Parlaiminte a gceadú an 19 Aibreán le rialachán i dtaca leis an nós imeachta maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí a neartú. Faoin reachtaíocht nua, tabharfar de chumhacht don Choimisiún Eorpach measúnuithe a dhéanamh ar na nósanna imeachta arna gcur i bhfeidhm ag údaráis na mballstát, agus beidh an Coimisiún in ann smachtbhannaí a chur ar mhonaróirí. Déanann na rialacha nua an treoir atá ann ón mbliain 2007 a ionadú, agus cuireann siad le trédhearcacht an chórais chun gluaisteáin nua a thástáil agus a cheadú.

 

Bíonn deimhniú comhréireachta ag teastáil sular féidir gluaisteán nua a dhíol san Aontas Eorpach. Mar sin déanann údaráis náisiúnta tástálacha cuimsitheacha ar chineálacha nua feithiclí. Scrúdaítear thart ar 70 critéir sna tástálacha, ó shábháilteacht go hastúcháin.

 

Leis na hathruithe atá beartaithe, déanfar an méid seo a leanas a neartú:

  • trédhearcacht - beidh ar na ballstáit táillí na dtástálacha a bhailiú ó na monaróirí, mar sin ní bheidh na monaróirí i dteagmháil leis an ionad tástála agus cuirfear le neamhspleáchas an phróisis,
  • faireachas margaidh - beidh ar na ballstáit spotseiceálacha a dhéanamh ar fheithiclí atá ar an margadh cheana féin chun teipeanna a bhrath go luath,
  • pionóis - beidh an Coimisiún Eorpach in ann fíneálacha suas le €30,000 in aghaidh na feithicle a ghearradh ar mhonaróirí.

 

Is é an feisire Sasanach Daniel Dalton de chuid an Pháirtí Choimeádaigh a bhí i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta tríd an bParlaimint. Ag labhairt dó roimh an vóta iomlánach an 19 Aibreán, dúirt sé: “Roimhe sin, bhíodh ballstát in ann cineálcheadú a thabhairt, ach ní bhíodh aon seiceáil cheart ón gCoimisiún ann, ná ó bhallstáit eile ná ó dhuine ar bith eile go ndearnadh i gceart é. Faoin gcóras seo, déanfar seiceáil agus ceartúcháin ag gach céim den phróiseas. [...] Ba cheart go dtógfadh an togra seo iontaoibh do thomhaltóirí as na gluaisteáin a cheannaíonn siad, go bhfuil siad díreach mar a deirtear fúthu.”

Mar gheall ar sheasamh daingean na Parlaiminte, beidh ar ar a laghad 20% de thástálacha ar ghluaisteáin nua a bheith bainteach le hastaíochtaí. Leis na hoibleagáidí nua um fhaireachas margaidh, ceanglófar ar gach ballstát líon íosta seiceálacha a dhéanamh ar fheithiclí gach bliain. Is éard a bheidh i gceist leis an líon íosta seiceálacha sin seiceáil amháin i gcás gach 40,000 gluaisteán nua a cláraíodh sa tír i gcaitheamh na bliana roimhe sin.

 

Coiste speisialta

 

I bhfianaise scannal na n-astaíochtaí gluaisteáin sa bhliain 2015, chuir Parlaimint na hEorpa coiste speisialta ar bun chun monaróirí ar nós Volkswagen a fhiosrú. Mandáid de bhliain amháin a bhí ag an gcoiste, agus thug feisirí na Parlaiminte a gceadú leis an tuarascáil deiridh an 2 Márta 2017.

 

Tá 2.5 milliún Eorpach fostaithe sa tionscal gluaisteán agus tá an earnáil freagrach as 6.4% d’olltáirgeacht intíre an Aontais Eorpaigh.

 

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoi obair na Parlaiminte ar an ábhar seo.