Athrú aeráide san Eoraip: fíricí agus figiúirí 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ©AP Images/EU 2018 - EP  

Fadhb dhomhanda is ea an t-athrú aeráide ach cén tionchar a bhíonn aige ar an Eoraip? Tá eolas san alt seo faoi na hastaírí is mó, laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus tuilleadh.

Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (tar éis na Síne agus na Stát Aontaithe). Tá an India, an Rúis agus an tSeapáin ag barr an tábla chomh maith, de réir fhigiúirí ón mbliain 2015.

Laistigh den Aontas Eorpach, sa bhliain 2017 ba iad na hastaírí is mó ná an Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc, an Iodáil, an Pholainn agus an Spáinn.

Maidir leis na hearnálacha is mó óna eascraíonn astaíochtaí an Aontais, tá earnáil an fhuinnimh i bhfad chun cinn le 80.7% d’astaíochtaí an Aontais, áirítear san fhigiúr sin an earnáil iompair le thart ar aon trian de na hastaíochtaí ar fad. Tá an fheirmeoireacht sa dara háit le 8.72% d’astaíochtaí an Aontais, beagáinín chun tosaigh ar thionscal (7.82%).

Tuilleadh eolais anseo faoi astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach.

Tuilleadh eolais sa ghrafaic faisnéise thuas  

De réir spriocanna an Aontais ón mbliain 2008, caithfear astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20% faoi 2020 le hais leibhéil 1990. Sa bhliain 2015, bhí laghdú 22% tagtha cheana féin ar astaíochtaí le hais leibhéil 1990.

 

Ó 2014, tá sprioc nua ag an Aontas Eorpach: astaíochtaí a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 1990). De réir na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, áfach, i bhfianaise staid na himeartha mar a sheas sé sa bhliain 2017, ní éireoidh leis an Aontas spriocanna 2030 a bhaint amach.

Tuilleadh eolais anseo faoi spriocanna aeráide an Aontais.