Grafaicí faisnéise: spriocanna aeráide an Aontais Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Tá spriocanna uaillmhianacha ag an Aontas Eorpach chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoin mbliain 2020. Tuilleadh eolais sna grafaicí faisnéise faoi dhul chun cinn na mballstát.

Tá rún daingean ag an Aontas Eorpach athrú aeráide a chomhrac agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Glacadh an chéad phacáiste Eorpach de bhearta aeráide agus fuinnimh siar sa bhliain 2008 agus leagtar síos ann spriocanna do 2020.

De réir spriocanna an Aontais caithfear astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20% faoi 2020 le hais leibhéil 1990. Sa bhliain 2015, bhí laghdú 22% tagtha cheana féin ar astaíochtaí le hais leibhéil 1990, agus faoin mbliain 2020 táthar ag súil go laghdófar astaíochtaí 26% i gcomparáid le 1990.

De réir meastachán áfach, tháinig méadú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach sa bhliain 2017. Tá spriocanna an Aontais don bhliain 2030 agus straitéis 2050 á bplé ag an Aontas i láthair na huaire roimh an gcruinniú aeráide COP24 a bheidh ar siúl in Katowice sa Pholainn an 3-14 Nollaig 2018.

Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí CO2 (tar éis na Síne agus na Stát Aontaithe) agus tá sé mar aidhm ag an Aontas astaíochtaí a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 1990).

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Cuireadh an scéim maidir le trádáil astaíochtaí (ETS) ar bun chun astaíochtaí carbóin in earnáil na tionsclaíochta a laghdú. (Cuimsítear thart ar 45% d'astaíochtaí gas ceaptha teasa an Aontais leis.) Leis an scéim seo déantar méid na ngás ceaptha teasa is féidir le gach tionscal, táirgeoir cumhachta agus aerlíne a shrianadh. Sa tréimhse 2005-2016, tháinig laghdú de 26% ar astaíochtaí ó stáisiúin chumhachta agus monarchana a chuimsítear leis an gcóras.

Leis an rialachán maidir le comhroinnt díchill leagtar amach spriocanna atá ceangailteach do laghdú astaíochtaí in earnálacha nach dtagann faoi raon feidhme chóras an Aontais maidir le trádáil astaíochtaí. Áirítear air sin foirgnimh, talmhaíocht, bainistíocht dramhaíola agus iompar (seachas eitlíocht agus loingseoireacht idirnáisiúnta). Sa bhliain 2016 bhí laghdú 11% tagtha ar astaíochtaí sna hearnálacha sin, le hais leibhéil 2005.