Leas ainmhithe: coinníollacha iompair níos fearr d’ainmhithe 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí a gceadú an 14 Feabhra 2019 le rún maidir le hiompar ainmhithe. Áirítear sna bearta molta uaireanta turais a laghdú agus pionóis níos déine ar chiontóirí.

Gach bliain, iompraítear na milliúin ainmhithe i leoraithe thar thíortha an Aontais Eorpaigh agus chuig tíortha lasmuigh den Aontas lena bpórú, lena dtógáil nó lena marú. Iompraítear iad mar gheall ar chomórtais agus thrádáil i bpeataí chomh maith. Sa tréimhse 2009-2015, tháinig borradh de 19% faoi líon na n-ainmhithe ar iompraíodh iad laistigh den Aontas Eorpach.

Tá feisirí na Parlaiminte ag iarraidh na rialacha reatha AE ar iompar ainmhithe a fheabhsú agus a fhorfheidhmiú ar bhealach níos fearr. I rún a cuireadh chun vóta an 14 Feabhra, cuirtear in iúl go bhfuil gá le smachtbhannaí agus go gcaithfear turais a ghiorrú.


Ar ndóigh, cuireann iompar, láimhseáil, lódáil agus dílódáil an-strus ar ainmhithe. Is mian le feisirí Eorpacha go mairfidh na turais chomh gairid agus is féidir. Ba cheart an tionscal a spreagadh chun táirgí ainmhithe a iompar seachas ainmhithe beo nuair is féidir. Chun aon bhaol eile a sheachaint, cuireann feisirí in iúl go bhfuil gá le sainmhíniú ar fholláine na n-ainmhithe roimh an turas.

Ba chóir freisin teicneolaíochtaí amhail rianú GPS a úsáid lena chinntiú go gcloíonn iompróirí le rialacha maidir le huaireanta turais. Airítear sna moltaí freisin spotseiceáil níos déine ar iompróirí ainmhithe agus pionóis níos déine orthu siúd a bhriseann na rialacha.Líon na n-ainmhithe a iompraítear ar feadh níos mó ná 8 n-uair in AE gach bliain 
  • 4 mhilliún eallach 
  • 28 milliún muc 
  • 4 mhilliún caora 
  • 243 mhilliún éanlaith chlóis 
  • 150,000 capall 

Tá an Pharlaimint ag iarraidh smachtbhannaí a thabhairt isteach i gcás thíortha AE nach gcuireann na rialacha i bhfeidhm i gceart. Agus chun ainmhithe a chosaint a n-easpórtáiltear go tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach, tá gá, dar le feisirí, le comhaontuithe déthaobhacha nó cosc ar iompar ainmhithe beo go tíortha nach gcloíonn le dlíthe AE maidir le hiompar ainmhithe.


Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

 

An chéad chéim eile?

 

Cuireadh Coiste Fioscrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar istigh agus lastigh den AE ar bun ag tús an théarma parlaimintigh seo.

 

Fuair an Choiste amach go raibh teipeanna córasacha i gceist maidir leis na rialacha seo a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Cuireadh tuairisc an Choiste chun vóta sa tseisiún iomlánach in Eanáir 2022.