Tráth na gceist: cearta an duine san Aontas Eorpach 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Is bunphrionsabal é meas ar chearta an duine san Aontas Eorpach. Bain triail as ár dtráth na gceist chun tuilleadh a fhoghlaim!

Mar shaoránach de chuid an Aontais Eorpaigh, tá cearta – agus freagrachtaí – tábhachtacha agat. Tá na cearta seo leagtha amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha.


Ach ní chreideann an tAontas go dtagann cearta bunúsacha na ndaoine chun críche ag teorainneacha an Aontais - is minic a labhraíonn feisirí Eorpacha amach – ina n-aonar agus d'aonghuth – faoi shaincheisteanna maidir le cearta an duine i dtíortha nach bhfuil san Aontas.


An saineolaí thú a mhéid a bhaineann le hobair an Aontais chun cearta an duine a chosaint? Bain triail as ár dtráth na gceist mar sin!

Bain triail as tráth na gceist!