Duais iriseoireachta Daphne Caruana Galizia seolta ag an Pharlaimint  

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Dúnmharaíodh Daphne Caruana Galizia i mbuama cairr an 16 Deireadh Fómhair 2017  

Tá duais iriseoireachta seolta ag Parlaimint na hEorpa in ómós do Daphne Caruana Galizia, iriseoir iniúchta a dúnmharaíodh i Málta sa bhliain 2017.

Le Duais Iriseoireachta Daphne Caruana Galizia, a seoladh an 16 Deireadh Fómhair 2020, aithneofar sárobair iriseoireachta a léiríonn luachanna na hEorpa.


“Le Duais Daphne Caruana Galizia, tabharfar aitheantas don ról riachtanach a bhíonn ag iriseoirí i gcaomhnú ár daonlathais, agus cuirfear an tábhacht a bhaineann le saoirse na meán i gcuimhne do mhuintir na hEorpa,” a dúirt Leas-Uachtarán na Parlaiminte Heidi Hautala.


Ó Dheireadh Fómhair 2021 ar aghaidh, bronnfar €20,000 go bliantúil ar iriseoirí nó ar fhoirne iriseoirí atá bunaithe san Aontas. Roghnóidh painéal neamhspleách na hiarrthóirí agus an buaiteoir deiridh.


Cérbh í Daphne Caruana Galizia?


Bhí Daphne Caruana Galizia ina hiriseoir, blagálaí agus gníomhaí frithéillithe Máltach, a thuairiscigh go mór ar éilliú, sciúradh airgid, coiriúlacht eagraithe, díolachán saoránachta agus ar naisc rialtas Mhálta le Páipéir Phanama. Rinneadh ciapadh agus bagairtí uirthi dá bharr, agus dúnmharaíodh í i mbuama cairr an 16 Deireadh Fómhair 2017.


Cháin feisirí na Parlaiminte laigí an fhiosrúcháin maidir lena bás agus d’éiligh siad bearta ón Choimisiún i mí na Nollag 2019.


Saoirse na meán


Tá an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, agus saoirse agus iolrachas na meán, cumhdaithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.


I rún an 17 Aibreán 2020, tharraing feisirí Eorpacha aird ar an tábhacht a bhaineann le meáin atá saor, neamhspleách agus a chistítear go leordhóthanach do dhaonlathas feidhmiúil agus chun a áirithiú go gcuirfear saoránaigh ar an eolas go maith, go mór mór i rith géarchéime cosúil le ráig an choróinvíris.


Mar gur cuid ríthábhachtach d'aon tsochaí dhaonlathach meáin atá saor, éagsúil agus neamhspleách, tá an tAontas Eorpach tiomanta leanúint den tsaoirse tuairimíochta agus cainte a chur chun cinn agus a chosaint ar fud an domhain.


In ainneoin go bhfuil an tAontas Eorpach ar an réigiún is fearr ar domhan ó thaobh shábháilteacht an phreasa de, tugann Tuairisceoirí gan Teorainneacha (RSF) le fios go mbaineann contúirtí le hobair iriseoirí san Eoraip mar sin féin.


Chomh maith le dúnmharú Daphne Caruana Galizia i Málta sa bhliain 2017, dúnmharaíodh an t-iriseoir Slóvacach Ján Kuciak i bhFeabhra 2018 agus calaois cánach á fiosrú aige. Maraíodh an t-iriseoir Lyra McKee agus í i mbun oibre i gcathair Dhoire i mí Aibreáin 2019.


Amharc ar sheimineár a tionóladh sa Pharlaimint ar Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa an 3 Aibreán 2021.