An deimhniú digiteach Covid: taisteal sábháilte san Aontas le linn na paindéime 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tháinig Deimhniú Digiteach Covid an Aontais i bhfeidhm an 1 Iúil 2021  

Faigh amach faoi dheimhniú digiteach an Aontais a dhéanfaidh saorghluaiseacht shábháilte na saoránach a éascú le linn phaindéim an choróinvíris.

Ag an seisiún iomlánach in Strasbourg an 9 Meitheamh 2021, ghlac feisirí Eorpacha deimhniú digiteach Covid-19 ar mhaithe le taisteal sábháilte a éascú san Aontas le linn na paindéime. Cruthúnas atá sa dheimhniú go bhfuil duine vacsaínithe in aghaidh Covid-19, go bhfuil toradh tástála diúltach faighte acu nó go bhfuil siad tagtha chucu féin ón víreas laistigh le leathbhliain anuas.


Is iad údaráis na mballstát atá i gceannas ar eisiúint an deimhnithe. Is féidir an leagan digiteach a stóráil ar ghléas móibíleach nó féadfaidh saoránaigh AE leagan páipéir a iarraidh. Tá cód QR ar an dá leagan, ina bhfuil eolas ríthábhachtach, chomh maith le síniú digiteach lena áirithiú go bhfuil an deimhniú barántúil.


Tá an deimhniú in úsáid ón 1 Iúil 2021 agus eisítear saor in aisce é. Ar feadh tréimhse bliana amháin a bheidh an córas seo i bhfeidhm. Beifear in ann an deimhniú a úsáid i mballstáit uile an Aontais agus i roinnt tíortha neamh-AE freisin.


An doiciméad taistil é an deimhniú?


Ní doiciméad taistil é. Má tá tú ag taisteal chuig ballstát eile an Aontais, beidh do phas nó doiciméad aitheantais eile ag teastáil. Ní réamhchoinníoll é an deimhniú chun cearta saorghluaiseachta a fheidhmiú san Aontas, ach déanfaidh sé taisteal a éascú, mar shampla ní bheidh ar an sealbhóir tréimhse coraintín a dhéanamh.


I gcásanna neamhghnácha (cuir i gcás mar fhreagairt ar athraithigh nua den víreas a bhfuil amhras fúthu), is féidir le ballstát AE srianta nua a chur i bhfeidhm.

Cén chaoi a n-oibríonn an deimhniú?


Formáid amháin atá ann ach le trí leaganacha éagsúla:

  • deimhniú vacsaínithe
  • deimhniú tástála (tástáil aimpliúcháin aigéid núicléasaigh nó mearthástáil antaiginí)
  • deimhniú téarnaimh (duine atá téarnaithe ó SARS-CoV-2 tar éis tástáil aimpliúcháin aigéid núicléasaigh a bhí dearfach a fháil).

Níl tástáil antasubstainte aitheanta go fóill ach tá seans go dtiocfaidh athrú air sin. Ní ghlacfar ach le mearthástálacha PCR (tástáil aimpliúcháin aigéid núicléasaigh) agus antaiginí mar chruthúnas ar thoradh tástála diúltach.


D’fhonn go mbeidh ballstáit in ann tástálacha inacmhainne agus inrochtana a áirithiú, cuirfidh an Coimisiún Eorpach €100 milliún ar fáil chun tástálacha a cheannach faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála.


Tuilleadh faisnéise maidir le freagairt AE ar an bpaindéim: