Luchtaire uilíoch: Níos fearr do thomhaltóirí agus don chomhshaol 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Níl uait ach an luchtaire amháin ©AdobeStock/WESTOCK  

Tá sé ar intinn ag an AE an USB-C a bhunú mar luchtaire uilíoch d’fhóin chliste agus gléasanna móibíleacha eile chun an saol a dhéanamh níos éasca do thomhaltóirí agus chun dramhaíl a laghdú

Nach bhfuil aithne againn go léir ar an bhfrustrachas a bhaineann leis an ngá le cáblaí USB éagsúla a úsáid chun ár bhfóin chliste, ár dtáibléid nó ár gceamaraí a luchtú. Tá fonn ar an AE seanrud a dhéanamh den fheiniméan seo, rud a dhéanfadh an saol níos fusa agus a laghdódh r‑dramhaíl. Chun bun agus barr an togra maidir leis an luchtaire uilíoch a thuiscint, labhraíomar le Anna Cavazzini, cathaoirleach Choiste na Parlaiminte um Chosaint an Tomhaltóra. Léigh an achoimre ar ár n-agallamh beo ar Facebook thíos.

An togra i gcomhair luchtairí uilíocha

 

“Tá Parlaimint na hEorpa meáite ar aon chaighdeán amháin a fháil le 10 mbliana anuas, chun nach mbeidh go leor cablaí ag teastáil uainn, ní bheidh ach an t-aon cheann amháin uainn” a dúirt sí. Rinne an Coimisiún Eorpach iarracht cuideachtaí a spreagadh chun glacadh leis an mbeartas seo trí mheán comhaontuithe deonacha, agus d’éirigh leis an bplean sin go pointe áirithe. Mar sin féin, níor ghlac gach aon chuideachta leis an moladh, agus sin é is cúis le togra an Choimisiúin maidir le comhcaighdeán i gcomhair luchtairí.


Cén tionchar a bheidh aige seo ar thomhaltóirí?

 

Tá an togra seo roinnte ina dhá chuid: is é átá sa chéad chuid ná comhcaighdeán i gcomhair cáblaí agus gléasanna, a chiallaíonn go mbeadh siad inmhalartaithe sa todhchaí. Beidh sé seo go maith do thomhaltóirí, toisc go mbeidh siad in ann cábla ar bith a úsáid chun a gcuid gléasanna a luchtú.


Is é an dara chuid ná ‘díchuachadh’. “Nuair a cheannaím fón nua, is minic a thagann cábla nua leis’, a dúirt Cavazzini. ‘Roimh i bhfad, ní dhíolfar fóin agus gléasanna in éineacht le cablaí go huathoibríoch, agus laghdóidh sé seo an méid dramhaíola leictreonaí’. Ciallóidh sé sin go mbeidh ar thomhaltóirí cáblaí a cheannach astu féin. Ach toisc go bhfuil cáblaí ag formhór na ndaoine cheana féin, ní bheidh costais mhóra i gceist leis seo.


Cá huair a bhféadfaimid a bheith ag suil leis an luchtaire uilíoch san AE?

 

De réir réamhaisnéise dóchasaí, tiocfaidh na rialacha nua i bhfeidhm sa bhliain 2024. Tá súil ag Cavazzini go mbeidh an obair maidir leis an togra críochnaithe ag an bParlaimint, agus go dtiocfaidh siad ar chomhaontú le Comhairle na nAirí, atá ina chomhreachtóir leis an bParlaimint, faoi dheireadh na bliana 2022. Bheadh dhá bhliain ag tíortha ina dhiaidh sin leis an dlí nua a chur i bhfeidhm.


Smaointe na Parlaiminte

 

Cé nach bhfuil an Pharlaimint ag obair ar an togra go fóill, d’éiligh Feisirí áirithe go mbeadh gléasanna de gach sórt san áireamh leis an reachtaíocht. “Tá go leor gléasanna san áireamh i dtogra an Choimisiúin, ach níl ríomhléitheoirí ina measc, mar shampla,” a dúirt Cavazzini. Deir Feisirí eile gur cheart féachaint chuige go seasann an reachtaíocht seo an aimsir, gléasanna gan sreang a chur san áireamh leis, mar shampla.


An gcuirfidh sé seo srian leis an nuálaíocht?

 

Dar leis an bhFeisire, is minic a luann earnáil na tionsclaíochta go bhféadfadh an reachtaíocht seo cur isteach ar an nuálaíocht. “Ní thuigim an fhadhb anseo” a dúirt sí. “Leagtar amach sa togra gur féidir linn na rialacha a athrú nuair a thiocfaidh caighdeán nua chun cinn, atá níos fearr ná an USB-C.”


Cén laghdú a thiocfaidh ar an r-dramhaíl?

Cloistear meastacháin éagsúla, ach figiúr ar leith a luaitear go minic ná 1000 tona sa bhliain, a bheag nó a mhór. “Is í an dhramhaíl leictreonach an fhoinse dramhaíola is mó fás san AE. Má táimid ag iarraidh an Comhaontú Glas don Eoraip a chur i bhfeidhm, agus an úsáid a mbainimid as acmhainní a laghdú, caithfimid ár seacht ndícheall a dhéanamh,” a dúirt sí.


Cúlra

 

Tar éis do Pharlaimint na hEorpa a bheith á iarraidh ar feadh 10 mbliana, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra maidir le luchtaire uilíoch i mí Mhéan Fómhair 2021. Dá réir sin, bheadh an USB-C mar phort caighdeánach le haghaidh fón cliste, táibléad, ceamaraí, cluasán, callairí iniompartha, agus consól físchluiche iniompartha.