Domhan 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Domhan 
 

Seans go n-éireoidh le tíortha na mBalcán Thiar leis an bpróiseas aontachais go luath. Foghlaim tuilleadh faoin méid atá á dhéanamh ag an AE chun tacú le tíortha na mBalcán Thiar.

       

Domhan 
 

Agus an Coimisiún ag obair faoi láthair ar nuashonrú ar Bheartas AE maidir leis an Artach, tá imní ar Fheisirí faoi bhagairtí ar chobhsaíocht atá ag teacht chun cinn sa limistéar.

       

Domhan 
 

Cuireadh dlús le blianta beaga anuas leis an gcomhar idir an Eoraip agus an India. Roimh chruinniú mullaigh an 8 Bealtaine 2021, faigh amach faoi na forbairtí is déanaí sa chaidreamh.

       

Domhan 
 

Is iomaí cúis atá leis an imirce: fadhbanna slándála, athrú déimeagrafach, sáruithe ar chearta an duine, bochtaineacht nó athrú aeráide. Tá tuilleadh faisnéise san alt seo.

       

Tá Parlaimint na hEorpa go láidir i gcoinne phionós an bháis i ngach cúinse agus i gcás ar bith. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.