Déanann an Pharlaimint ceiliúradh ar 70 bliain ó rinneadh Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Eleanor Roosevelt agus Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine ina lámh aici  

Tionólfar “Seachtain na gCearta Daonna” sa Pharlaimint an 19-23 Samhain chun ceiliúradh a dhéanamh ar 70 bliain de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine.

Agus é 70 bliain ó rinneadh Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, reáchtálfar comhdháil ard-leibhéil sa Pharlaimint sa Bhruiséil an 20 Samhain. Nuair a glacadh leis an Dearbhú an 10 Nollaig 1948, leagadh síos cearta agus saoirsí bunúsacha do chách don chéad uair riamh.


Tabharfaidh an chomhdháil ionadaithe ó gach cearn den domhan le chéile chun plé a dhéanamh ar cheisteanna amhail cosaint chearta an duine san aois dhigiteach, cosaint na mionlach agus monatóireacht ar chearta an duine.


Cearta bunúsacha a chosaint anseo san Eoraip


Agus “Seachtain na gCearta Daonna” ar siúl, reáchtálfaidh coistí na Parlaiminte éisteachtaí maidir leis an ról a bhíonn ag rialtais, institiúidí agus an tsochaí sibhialta agus ómós do chearta an duine á neartú san Aontas Eorpach. An 19 Samhain, déanfar plé sa choiste um shaoirsí sibhialta ar thuarascáil nua maidir le cearta na n-imirceach; cearta lucht leispiach, aerach, déghnéasach agus trasinscneach; cearta daoine atá faoi mhíchumas; chomh maith le neamhspleáchas na mbreithiúna san Aontas Eorpach.


An fód a sheasamh ar son chearta an duine ar fud an domhain


Breathnóidh na coistí parlaiminteacha freisin ar conas cearta daonna a chur chun cinn mar chuid de chúnamh forbartha an Aontais Eorpaigh agus de chomhoibriú trádála an Aontais le tíortha neamh-AE. I rith “Sheachtain na gCearta Daonna” sa Pharlaimint, taispeánfar scannáin a dhíríonn aird ar scéalta chosantóirí cearta an duine timpeall an domhain.

Parlaimint na hEorpa mar chosantóir ar chearta an duine


Ar ndóigh, is cosantóir fíochmhar é an Pharlaimint ar chearta an duine agus is ar thráthnóna Déardaoin le linn gach páirtseisiúin i Strasbourg a dhíríonn feisirí a n-aird ar sháruithe scannalacha chearta an duine ar fud an domhain.


Is féidir le coiste, toscaireacht idirpharlaiminteach, grúpa polaitiúil nó 40 feisire ar a laghad a iarraidh ar an uachtarán díospóireacht a sheoladh faoi chás práinneach a bhaineann le sárú ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar fhorlámhas an dlí. Cuireann Comhdháil na nUachtarán liosta ábhar le chéile a bheidh le plé le linn an tseisiúin iomlánaigh. Músclaíonn na díospóireachtaí seo feasacht faoi sháruithe ar chearta an duine.


Nuair a bhíonn AE i mbun idirbheartaíochta ar chomhaontú eacnamaíoch nó trádála le tíortha lasmuigh den Aontas déanann an Pharlaimint cinnte de go dtugtar meas ar chearta an duine. Tá an Pharlaimint tiomanta do thacaíocht a thabhairt do thoghcháin shaora agus chóra i dtíortha lasmuigh den Eoraip chomh maith.


Duais Sakharov


Gach bliain bronnann an Pharlaimint an Duais um Shaoirse Smaointeoireachta ar dhaoine aonair agus eagraíochtaí a chomhraiceann ar son chearta an duine agus ar son saoirsí bunúsacha. Bronnadh Duais Sakharov 2017 ar an bhfreasúra daonlathach i Veiniséala. D'fhógair an tUachtarán Antonio Tajani an 25 Deireadh Fómhair go mbronnfar Duais Sakharov 2018 ar Oleg Sentsov, stiúrthóir scannán ón Úcráin. Tionólfar an searmanas bronnta sa Pharlaimint an mhí seo chugainn.