Grafaic faisnéise: buntús institiúidí an Aontais Eorpaigh 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Faigh eolas ar institiúidí AE sa ghrafaic faisnéise thuas  

Cad a bhíonn ar bun ag an bParlaimint agus cad iad na cúraimí a bhíonn ar an gCoimisiún? Caith súil ar ár ngrafaic faisnéise chun léargas a fháil ar eagar institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Tá an tAontas Eorpach comhdhéanta de thíortha na hEorpa agus is ar mhaithe le freastal ar na ballstáit agus ar mhuintir na mballstát sin atá na hinstitiúidí. Sa ghrafaic faisnéise thuas tá tuairisc ar an gcaoi a ndéantar ionadaíocht ar gach tír i bpróiseas cinnteoireachta na hEorpa.


Tabharfaidh na toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine 2019 deis do thoghthóirí tionchar a imirt ar chúrsaí polaitíochta san Aontas Eorpach nuair a thoghfaidh siad níos mó ná 700 feisire de Pharlaimint na hEorpa chun seasamh ar son a leasa go ceann cúig bliana.


Ceann de na chéad cúraimí a bheidh ar na feisirí seo ná éisteachtaí parlaiminteacha a reáchtáil chun na coimisinéirí ainmnithe a cheistiú. Beidh faomhadh na Parlaiminte ag teastáil sular féidir leis an gCoimisiún Eorpach nua tús a chur lena thréimhse oifige cúig bliana.


Cad atá i gceist leis an gComhairle Eorpach agus cad é an difear idir í agus Comhairle an Aontais Eorpaigh? Céard a déanann feisirí Eorpacha? Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas!