Grafaic faisnéise: conas a thoghfar uachtarán nua na Parlaiminte? 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise  

An chéad rud a bheidh le déanamh ag an bParlaimint nua ná uachtarán a thoghadh. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bpróiseas.

Nuair a thiocfaidh feisirí na Parlaiminte nua le chéile in Strasbourg an 2 Iúil, beidh orthu uachtarán nua a thoghadh. Is féidir le grúpa polaitiúil nó ar a laghad 38 feisirí iarrthóir a ainmniú d’uachtaránacht na Parlaiminte.


Déanfar an tUachtarán a thoghadh le ballóid rúnda. Más rud é, tar éis trí bhallóid, nach bhfuil tromlach faighte ag aon iarrthóir, ní bheidh sa cheathrú ballóid ach an bheirt fheisirí a fuair an líon is airde vótaí sa tríú ballóid. Toghtar an t-iarrthóir a fhaigheann tromlach glan na vótaí.

Toghfar an t-uachtarán nua ag tús mhí Iúil  

Ceaptar an t-uachtarán ar feadh dhá bhliain go leith, téarma in-athnuaite atá ann. Stiúrann an tUachtarán obair na Parlaiminte agus a comh-chomhlachtaí mar aon leis na díospóireachtaí sa suí iomlánach agus áirithíonn sé go n-urramaítear na Rialacha Nós Imeachta. Déanann sé nó sí ionadaíocht thar ceann na Parlaiminte le hinstitiúidí eile.


Féadfaidh an tUachtarán aon dualgais, amhail ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ag searmanais shonracha nó i leith gníomhartha sonracha, a tharmligean chuig na leas- uachtaráin. Toghfar 14 leas-uachtarán ag an gcéad sheisiún iomlánach in Strasbourg.


Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.