Seacht ngrúpa pholaitiúla sa Pharlaimint reatha 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cruth na Parlaiminte tar éis imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach  

Tá 705 fheisire tofa sa Pharlaimint reatha ó 27 mballstát de chuid an Aontais Eorpaigh. Baineann an chuid is mó de na feisirí le grúpa polaitiúil, a bhfuil seacht díobh ann faoi láthair.

Bhí na toghcháin Eorpacha ar siúl an 23-26 Bealtaine 2019. Suíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa i ngrúpaí polaitiúla - ní eagraítear iad de réir náisiúntachta, ach de réir cleamhnachta polaitiúla. Tar éis na dtoghchán, bhí ar na feisirí úrthofa grúpa polaitiúil a roghnú. Mar go bhfuil suíochán amháin de chuid shuíocháin na Spáinne folamh faoi láthair, tá 704 fheisire ann sa Pharlaimint i láthair na huaire.


De réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, chun grúpa polaitiúil a chur ar bun, is gá 25 fheisire agus ní mór ionadaíocht a bheith ag an gceathrú cuid ar a laghad de na ballstáit laistigh den ghrúpa. Ní fhéadfaidh feisire a bheith i níos mó ná grúpa polaitiúil amháin.


Tá roinnt feisirí ann nach mbaineann le grúpa polaitiúil ar bith agus tugtar feisirí neamhcheangailte orthu. Sa Pharlaimint reatha (an 28 Feabhra 2020) is é líon na bhfeisirí neamhcheangailte ná 29.


Is féidir grúpaí a chruthú freisin ag tráth níos déanaí le linn théarma reachtach na Parlaiminte. Nuair a tháinig an Pharlaimint nua le chéile an 2 Iúil 2019, bhí seacht ngrúpa pholaitiúla ann. Nuair a chuirtear grúpa ar bun, caithfear fógra ina thaobh sin a thabhairt d’uachtarán na Parlaiminte trí ráiteas a dhéanamh ina sonraítear ainm an ghrúpa, a chomhaltaí agus a choiste riaracháin.


Bíonn ról tábhachtach ag na grúpaí polaitiúla agus clár oibre na Parlaiminte á shocrú agus tugtar níos mó ama labhartha d’fheisirí na ngrúpaí le linn díospóireachtaí. Is féidir le grúpaí polaitiúla foireann a fhostú agus tugtar saoráidí riaracháin don fhoireann sin, á gcistiú as buiséad na Parlaiminte. Bíonn ról ag na grúpaí polaitiúla freisin i mbunú na gcoistí parlaiminteacha agus na dtoscaireachtaí.


Seo a leanas na grúpaí polaitiúla atá ann sa Pharlaimint (an 28 Feabhra 2020):


Grúpa polaitiúil

Cathaoirleach nó comhchathaoirligh

Líon na bhfeisirí

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh

Manfred Weber (an Ghearmáin). Tá sé ina chathaoirleach ar Ghrúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh ó 2014.

187

Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe

Iratxe García (an Spáinn). Is feisire Eorpach í ó 2004.

147

Renew Europe

Dacian Cioloș (an Rómáin). Toghadh é ina fheisire Eorpach don chéad uair i dtoghcháin 2019. Bhí sé ina choimisinéir um thalmhaíocht ó 2010 go 2014 agus ba phríomh-aire na Rómáine é ó 2015 go 2017.

98

An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí

Is iad na comhchathaoirligh ná Ska Keller (an Ghearmáin) agus Philippe Lamberts (an Bheilg). Tá Keller ina fheisire Eorpach ó 2009 agus tá Lamberts ina fheisire ó 2014.

67

Féiniúlacht agus Daonlathas

Marco Zanni (an Iodáil), feisire Eorpach ó 2014.

76

Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

Is iad na comhchathaoirligh ná Ryszard Legutko (an Pholainn) agus Raffaele Fitto (an Iodáil). Toghadh Legutko ina fheisire Eorpach sa bhliain 2009. Bhí Fitto ina fheisire ó 1999 go 2000, agus arís ó 2014.

61

Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach

Is iad Manon Aubry (an Fhrainc) agus Martin Schirdewan (an Ghearmáin) comhchathaoirligh an ghrúpa.

39


Tuilleadh faisnéise faoi na grúpaí polaitiúla ar fáil trí chliceáil anseo.