Grafaic faisnéise: ceannaireacht na Parlaiminte 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise  

Toghadh David Sassoli mar Uachtarán an 3 Iúil 2019. Toghadh 14 leas-uachtarán nua agus cúigear caestóirí chomh maith. Tá na caestóirí freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fháil amach faoi na daoine a bheidh i mbun na Parlaiminte go dtí tús 2022. Toghtar uachtarán, leas-uachtaráin agus caestóirí na Parlaiminte ar feadh téarma dhá bhliain go leith, is é sin leath shaolré Parlaiminte. Nuair a thagann siad le chéile glaoitear an Biúró orthu.

Is é an Biúró an chomhlacht a leagann síos na rialacha don Pharlaimint. Tarraingíonn sé suas réamhdhréacht-bhuiséad na Parlaiminte agus déanann sé cinneadh faoi na hábhair riaracháin, foirne agus eagrúcháin go léir. I gcás comhionannas vótaí sa Bhiúró, is ag an Uachtarán a bhíonn an vóta cinniúna. Bíonn na Caestóirí ina gcomhaltaí den Bhiúró i gcáil chomhairleach.

Bíonn an iliomad dualgas riaracháin agus airgeadais ag an mBiúró laistigh den Pharlaimint. Tá sé freagrach as na hábhair go léir a bhaineann le reáchtáil inmheánach na Parlaiminte. Glacann sé cinntí i dtaca le heagrú na suíonna, is féidir leis cruinnithe coiste nó toscaireachta lasmuigh den Bhruiséil nó de Strasbourg a údarú, agus ullmhaíonn sé réamhdhréacht de mheastacháin caiteachais na Parlaiminte. Ceapann sé an tArd-Rúnaí atá freagrach as riarachán na Parlaiminte a reáchtáil agus cinneann sé comhdhéanamh agus eagrú na Rúnaíochta. Dhá uair sa mhí de ghnáth a thagann an Biúró le chéile. Cinneann an Biúró freisin faoin gcistiú do na páirtithe polaitiúla a bhfuil ionadaíocht acu i bParlaimint na hEorpa.

Nuashonrú: Toghadh an feisire Máltach Roberta Metsola mar Chéad Leas-Uachtarán na Parlaiminte i Samhain 2020 chun teacht i gcomharbacht ar Mairead McGuinness a ceapadh ina coimisinéir Eorpach.