Formheasann Parlaimint na hEorpa plean chun cúltaiscí gáis a athstocáil roimh an gheimhreadh 

Preasráiteas 
 
 

Roinn an leathanach seo: 

  • Stóráil a athlíonadh chun saoránaigh agus gnólachtaí a chosaint má ghearrtar an soláthar gáis 
  • Íosleibhéal stórála gáis de 80% a bhaint amach faoin 1 Samhain 2022  
  • Bearta chun cúlchistí a chosaint ó chur isteach seachtrach  
  • Acmhainní stórála gáis le bheith ina mbonneagar criticiúil 
Beidh ar oibreoirí stórála gáis dul faoi dheimhniú chun rioscaí trasnaíochta seachtracha a sheachaint © AdobeStock_sezer66  

Mar fhreagairt ar chogadh na Rúise san Úcráin, déanfar cúltaiscí straitéiseacha gáis na hEorpa a athlíonadh go tapa roimh an ngeimhreadh chun soláthairtí fuinnimh slán a chinntiú.

Leis an rialachán nua, a comhaontaíodh cheana le hairí an Aontais, leagtar síos íosleibhéal éigeantach gáis de 80% i saoráidí stórála faoin 1 Samhain 2022. Ba cheart do na ballstáit agus d’oibreoirí a ndícheall a dhéanamh 85% a bhaint amach. Is é 90% an sprioc a bheidh ann sna blianta ina dhiaidh sin chun muintir na hEorpa a chosaint ar thurraingí soláthair a d’fhéadfadh tarlú. Leagtar béim sa téacs ar an ngá atá ann do thíortha an Aontais foinsí soláthair gáis a éagsúlú agus borradh a chur faoi bhearta éifeachtúlachta fuinnimh.

Deimhniú éigeantach do shaoráidí stórála gáis

Faoin rialachán, beidh saoráidí stórála gáis ina gcuid den bhonneagar criticiúil. Beidh ar gach oibreoir stórála dul faoi dheimhniú éigeantach nua chun rioscaí trasnaíochta seachtracha a sheachaint. Beidh ar oibreoirí nach n-éiríonn leo an deimhniú seo a dhaingniú úinéireacht nó rialú saoráidí stórála gáis san Aontas a chur uathu.

Ceannach comhpháirteach

Faoi mhí Lúnasa 2022, eiseoidh an Coimisiún treoir maidir leis an gcaoi ar féidir le tíortha an Aontais gás a cheannach go comhpháirteach, rud a bheidh le gníomhachtú go deonach ag dhá bhallstát nó níos mó.

“Tá an rialachán ann mar fhreagra ar na cúinsí atá ann faoi láthair. Tá Gazprom ag baint úsáide as soláthar fuinnimh mar arm (...) agus mar sin tá ár sciath cosanta againn”, a dúirt Jerzy Buzek (PPE, PL), an té atá i gceannas ar fhoireann chaibidlíochta na Parlaiminte.

Leis an rialachán seo, "ní bheidh aon duine a úsáideann fuinneamh mar arm (...) freagrach as ár n-acmhainní stórála. Chomh maith leis sin, is féidir linn tosú go foirmiúil lenár gcomhcheannach gáis nádúrtha san AE”, a dúirt sé.

“Beidh ar thíortha a bhfuil acmhainn mhór stórála acu 35% ar a laghad dá dtomhaltas a bheith acu ansin. Ní mór do thíortha nach bhfuil acmhainn stórála acu comhaontuithe a thabhairt i gcrích leis na ballstáit eile chun na cainníochtaí gáis is gá a stóráil dóibh. Is meicníocht dlúthpháirtíochta é seo a spreagtar leis an Rialachán seo”, a dúirt an rapóirtéir agus Cathaoirleach an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, Cristian Buşoi (PPE, RO).

Is féidir breathnú ar na ráitis iomlána físeáin anseo: https://multimedia.europarl.europa.eu/ga/video/p_I227318

Na chéad chéimeanna eile

Glacadh an reachtaíocht Déardaoin le 490 vóta in aghaidh 47, agus 55 staonadh. Ní mór don Chomhairle í a fhormheas go foirmiúil anois sula bhfoilseofar san Iris Oifigiúil í agus sula dtiocfaidh sí i bhfeidhm.

Cúlra

Ghlac an Coimisiún an togra reachtach an 23 Márta, i gcomhthéacs chogadh na Rúise i gcoinne na hÚcráine. An 5 Aibreán vótáil an Pharlaimint i bhfabhar nós imeachta mear a chur ar bun agus thacaigh sí leis an togra dhá lá dár gcionn. Ag Cruinniú Mullaigh Versailles, d’iarr ceannairí an Aontais gcuirfí bearta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist an neamhspleáchais fuinnimh.