Creidiúnú na meán 

 

Ní mór d'iriseoirí, grianghrafadóirí agus foirne closamhairc nach bhfuil creidiúnú comhinstitiúideach acu sna meáin chumarsáide, iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú do na meáin i bParlaimint na hEorpa (agus cead taifeadta nuair is iomchuí) chun oibriú i bParlaimint na hEorpa.

Tá dhá chineál creidiúnaithe ar fáil sa Pharlaimint

 1. Creidiúnú gearrthéarmach do na meáin
 2. Creidiúnú bliantúil do na meáin

Is féidir le gach iriseoir a dtugtar rochtain dóibh ar fhoirgnimh na Parlaiminte na

háiseanna a chuirtear ar fáil d'iriseoirí a úsáid. Sula ndéanfaidh tú iarratas, léigh na

rialacha lemaidir le creidiúnú do na meáin.

Eurovision Debate (23 May)

Accreditation and access for the Eurovision Debate

Election Night (9 June)

Accreditation and access on Election Night

1. Creidiúnúgearrthéarmach do na meáin

Maireann creidiúnú gearrthéarmach ó lá amháin go ceann cúig lá gnó ar a mhéad.

Más iriseoir thú ag teacht go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg le haghaidh cruinnithe, imeachta nó seisiún iomlánach ar leith, is féidir leat creidiúnú gearrthéarmach a fháil. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú tríd an nasc seo a leanas. Beidh ort clárú trí do chuntas pearsanta ar líne a chruthú. Seolfar nasc fíoraithe ó noreply@europarl.europa.eu. chuig an ríomhphost a chuirtear ar fáil le linn clárúcháin. Nuair a bheidh cuntas bailíochtaithe is féidir leat dul ar aghaidh le d'iarratas creidiúnaithe trí logáil isteach ar an suíomh gréasáin.

Eolas atá ag teastáil chun iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú gearrthéarmach do na meáin:

 • cóip de phreaschárta bailí nó litir shannacháin le déanaí a d'eisigh an t-eagarthóir, an foilsitheoir nó an ceann oifige le fianaise shoiléir go bhfuil tú ar sannadh ó eagraíocht nuachta nó foilseachán sonrach agus go dtugann tú údar maith leis an iarratas ar chreidiúnú. Ní mór an litir shannacháin a bheith ar cheann litreach pearsantaithe agus ba cheart go sonrófaí ainm, feidhm an iriseora agus an tréimhse a bhfuil creidiúnú á lorg ina leith ag Parlaimint na hEorpa. Ní cheadaítear féin-ainmniúcháin
 • grianghraf aitheantais cárta-aitheantais leis an gcóimheas méide agus an fhormáid mhéide seo a leanas: 3X4, jpeg, agus +/- 100 KB.
 • cárta aitheantais oifigiúil, a thaispeánann cineál, uimhir agus dáta éaga
 • cuspóir na cuairte
 • Saoririseoirí amháin: ní mór duit cruthúnas ar ghníomhaíocht iriseoireachta a sholáthar (foilseachán/foilseacháin a rinneadh le déanaí le hainm an údair agus fianaise chomhfhreagrach íocaíochta).

Chomh luath agus a cheadaítear iarratas creidiúnaithe, is féidir le hiriseoirí dintiúir a thógáil suas chuig oifig chreidiúnaithe na meán (féach thíos le haghaidh suímh agus uaireanta). Beidh ort cárta aitheantais a thaispeáint.

2. Creidiúnú bliantúil ar na meáin

Tá creidiúnú bliantúil do na meáin bailí ar feadh bliana féilire (ó Eanáir go Nollaig) agus tá sé in-athnuaite ar iarratas. Is féidir iarratais nua nó iarratais ar athnuachan a chur isteach ó mhí na Samhna don bhliain dár gcionn go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair na bliana atá i gceist

Más iriseoir thú a thuairiscíonn go rialta ar ghnóthaí Pharlaimint na hEorpa agus atá bunaithe in Strasbourg, sa Bhruiséil nó i Lucsamburg, is féidir leat cáiliú do chreidiúnú bliantúil. Tá an creidiúnú bailí i ngach ceann de na trí shuíochán de Pharlaimint na hEorpa (Strasbourg, an Bhruiséil, Lucsamburg).

Ba cheart iarratais ar chreidiúnú bliantúil do na meáin a chur isteach tríd an suíomh gréasáin clárúcháin.

Eolas a theastaíonn chun iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú bliantúil do na meáin:

 • cóip de phreaschárta bailí
 • litir shannaidh le déanaí ón eagarthóir, ón bhfoilsitheoir nó ón gceann oifige a thug údar leis an iarratas ar chreidiúnú. Ní mór an litir shannacháin a bheith ar cheann litreach pearsantaithe agus ba cheart go sonrófaí ainm, feidhm an iriseora agus an tréimhse a bhfuil creidiúnú á lorg ina leith ag Parlaimint na hEorpa. Ní cheadaítear féin-ainmniúcháin.
 • grianghraf de mhéid ID leis an gcóimheas seo a leanas maidir le méid agus formáid: 3X4, jpeg, agus +/- 100 KB.
 • cárta aitheantais oifigiúil, a thaispeánann cineál, uimhir agus dáta éagthaa
 • cruthúnas amháin go bhfuil príomháit chónaithe nó dara háit chónaithe an iarratasóra i dtrí shuí oifigiúla Pharlaimint na hEorpa (an Bhruiséil, Strasbourg, Lucsamburg) nó gar dóibh. Áirítear le fianaise ar áit chónaithe cóip, mar shampla, de chárta aitheantais, cruthúnas ar sheoladh cónaithe, nó conradh cíosa cóiríochta.
 • I gcás saoririseoirí amháin: ní mór duit cruthúnas ar ghníomhaíocht iriseoireachta a chur ar fáil (mar shampla, foilseachán/foilseacháin a rinneadh le déanaí lena ngabhann ainm an údair agus fianaise chomhfhreagrach íocaíochta)

N.B. Special media accreditation: special accreditation may be requested for certain events such as the European elections, activities occurring during a weekend or outside standard business hours. Obtaining such accreditation may be subject to special requirements that will be announced by the European Parliament in advance.

Cead taifeadta do na meáin

Ní mór d'iriseoirí, do phreasghrianghrafadóirí agus d'oibreoirí ceamaraí, lena n-áirítear sealbhóirí chreidiúnú comhpháirteach AE/idirinstitiúideach sna meáini, cead taifeadta a fháil chun grianghraif a scannánú agus a ghlacadh i bParlaimint na hEorpa. Eisítear an cead taifeadta ag an deasc chreidiúnaithe do na meáin. Is féidir é a iarraidh roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig media.accreditation@ep.europa.eu

Le linn an chláraithe, ní mór d'iriseoirí cloí leis na rialacha maidir le scannánaíocht a dhéanamh agus grianghraif a thógáil sa Pharlaimint.


Cead taifeadta neamhmheán

Ní mór do ghrianghrafadóirí agus d'oibreoirí ceamaraí, a dtugtar cuireadh dóibh ó Pharlaimint na hEorpa nó ó Sheirbhísí Pharlaimint na hEorpa (dá ngairtear “an t-údarás iarrthach” anseo) le haghaidh imeachtaí speisialta, obair chumarsáide agus phoiblíochta, cead taifeadta neamh-mheán a fháil . Iarrfaidh an t-údarás iarrthach nó an grianghrafadóir agus an t-oibreoir ceamara an cead 24 uair an chloig roimh ré trí iarratas ríomhphoist a sheoladh chuig media.accreditation@ep.europa.eu

Ní mór d'iarratasóirí cloí leis na rialacha maidir le taifeadadh neamh-mheáin agus iad a shíniú. Ní thugann an cead seo rochtain don sealbhóir ar áitribh Pharlaimint na hEorpa. Chomh maith leis an gcead, ní mór don údarás iarrthach iarratas a dhéanamh ar an ngnáthrochtain do chuairteoirí. Tá an t-údarás iarrthach freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar na

Oifigí creidiúnaithe meán: uaireanta gnó

Sa Bhruiséil: Oifig um chreidiúnú na meán, Ionad Ginearálta um Chreidiúnú, Foirgneamh Altiero Spinelli, Esplanade Solidarność, 01F035

 • Dé Luain-Déardaoin 08.30 -17: 45;
 • Dé hAoine 08: 30-13.00

Strasbourg le linn na seisiún iomlánach: iontráil preasa, foirgneamh Louise Weiss (LOW), an chéad iontráil ar chléh laistigh den chlós (Bronisław Geremek Agora).

Dé Luain: 12:00 - 20:00

Dé Máirt-Dé Céadaoin: 08: 00-20:00

Déardaoin: 08:00 - deireadh an tseisiúin.


Cosaint sonraí
Privacy policy notice

Leathanacha gaolmhara