Creidiúnú na meán 

 

Caithfidh iriseoirì, grianghrafadóirí agus foirne closamhairc nach bhfuil

creidiúnú institiúideach comhpháirteach acu ón AE, iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú meán nó ar chead taifeadta speisialta chun oibriú i bParlaimint na hEorpa.


Tá dhá shórt creidiúnaithe le fáil sa Pharlaimint

- creidiúnú gearrthéarma

- creidiúnú bliantúil


Is féidir le gach iriseoir a dtugtar rochtain dóibh ar fhoirgnimh na Parlaiminte na

háiseanna a chuirtear ar fáil d'iriseoirí a úsáid.


Creidiúnú gearrthéarmach

Maireann creidiúnú gearrthéarmach ó lá amháin go deireadh na seachtaine.

Más iriseoir thú ag teacht go dtí an Bhruiséil, Strasbourg nó Lucsamburg le haghaidh cruinnithe, imeachta nó seisiúin iomlánaigh ar leith, is féidir leat creidiúnú gearrthéarmach a fháil. Is féidir leat iarratas a dhéanamh air tríd an nasc seo a leanas chun cuntas pearsanta a chlárú agus a chruthú. Deimhneofar clárú rathúil trí ríomhphost chuig an seoladh a sholáthraítear ó noreply@europarl.europa.eu. Nuair a bheidh an cuntas bailíochtaithe, is féidir leat dul ar aghaidh le d'iarratas trí logáil isteach ar an láithreán gréasáin


Chun do phróifíl a chomhlánú, beidh ort:

  • grianghraf de mhéid ID, i.e. portráid, cóimheas gné 3X4, formáid jpeg agus +/- 100 KB.
  • uimhir aitheantais oifigiúil agus dáta éagtha
  • cóip de do phreaschárta nó litir ó do Phríomh-Eagarthóir

Nuair a bheidh d'iarratas bailíochtaithe, beidh do shuaitheantas ar fáil ag oifig chreidiúnaithe na Meán (féach thíos). Ní féidir é a bhailiú ach amháin nuair a thaispeánfar cruthúnas bailí céannachta.Creidiúnú Bliantúil

Féadfaidh iriseoirí a thuairiscíonn go rialta ar ghnóthaí na Parlaiminte agus / nó atá bunaithe i Strasbourg / sa Bhruiséil nó i Lucsamburg cáiliú do chreidiúnú bliantúil do Pharlaimint na hEorpa. Tá an creidiúnú bailí i ngach ceann de na trí shuí den Pharlaimint (Strasbourg, an Bhruiséil agus Lucsamburg).

Sula ndéanfaidh tú iarratas, léigh na rialacha. Ní mór iarratas creidiúnaithe bliantúil a chur isteach lena cheadú tríd an láithreán gréasáin clárúcháin leictreonach anseo.


Cead taifeadta do na meáin

Tá sé de dhualgas ar iriseoirí, ar phreas grianghrafadóirí agus ar cheamaraí cead taifeadta a bheith acu chun grianghraif a scannánú agus a ghlacadh i bParlaimint na hEorpa. Eisítear an cead taifeadta ag an deasc creidiúnaithe meáin agus is féidir é a iarraidh roimh ré ó media.accreditation@ep.europa.eu

Ní mór d'iriseoirí cloí leis na rialacha maidir le scannánaíocht a dhéanamh agus grianghraif a thógáil sa Pharlaimint.


Cead taifeadta neamh-mheáin

Ba chóir go mbeadh cead taifeadta media neamh-mheáin hold ag sealbhóirí agus oibreoirí ceamaraí, a dtabharfaidh Feisirí Parlaiminte nó seirbhísí Parlaiminte (ar a dtugtar “an t-údarás iarrthach” anseo) d'imeachtaí speisialta) le haghaidh imeachtaí speisialta. Iarrfaidh an t-údarás iarrthach agus / nó an grianghrafadóir / oibreoir ceamara an cead 24 uair roimh ré ó media.accreditation@ep.europa.eu

Ní thugann an cead seo rochtain ar áitribh Pharlaimint na hEorpa - ní mór don údarás iarrthach iarratas a dhéanamh ar ghnáth-rochtain do chuairteoirí. Tá an t-údarás iarrthach freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na taifeadtaí agus as a chinntiú go gcloítear le rialacha taifeadta ionadaithe neamh-mheáin.


Oifigí creidiúnaithe meán: uaireanta oscailte

Sa Bhruiséil: Oifig um chrediúnú, iontràil cuairteora (in aice Parc Leopold) foirgneamh Paul-Henri Spaak, PHS -1C029, Rue Wiertz.

Dé Luain-Déardaoin 08:30 -17: 45; Dé hAoine 08: 30-13.00


Strasbourg le linn na seisiún iomlánach: iontráil preasa, foirgneamh Louise Weiss (LOW), an chéad iontráil ar chlé taobh laistigh den chlós (Bronisław Geremek Agora).

Dé Luain: 12:00 - 20:00

Dé Máirt-Dé Céadaoin: 08: 00-20:00

Déardaoin: 08:00 - deireadh an tseisiúin.


Leathanacha gaolmhara

Creidiúnú idirinstitiúdeach- An Coimisiún Eorpach

Creidiúnú na Comhairle Eorpaí