Search result 

 

Do thorthaí do: “null”  
20 dailt faoi {1}  

Sórtáil na torthaí de réir:

Tabhair aire do do chroí: Vóta sa Pharlaimint chun rátaí caithimh tobac a ísliú | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

Clúdófar dhá thrian de phacáistí toitíní le rabhaidh sláinte agus beidh toitíní leictreonacha le ceannach go neamhshrianta i siopaí, de réir reachtaíochta nua maidir le táirgí tobac a faomhadh sa Pharlaimint an 26 Feabhra. Glacadh leis na rialacha le comhaontú neamhfhoirmiúil airí sláinte an AE agus is é an aidhm atá leo díspreagadh a thabhairt don aos óg tobac a chaitheamh. Rialófar toitíní leictreonacha mar tháirgí tobac, ach amháin más léir go ngabhann airíonna íceacha nó coisctheacha leo.

Deich scannán san iomaíocht do Dhuais LUX 2015 | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

10 scannán, 28 mballstát, duais amháin: bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain. Fógraíodh 10 scannán atá san iomaíocht do dhuais na bliana seo ag Féile Scannánaíochta Karlovy Vary i bPoblacht na Seice an 5 Iúil. Rachaidh trí cinn acu isteach sa bhabhta ceannais agus fógrófar ainmneacha na scannán sin ag deireadh mhí Iúil.

Stiúrthóir Mustang: "Is é bunús an scannáin i ndáiríre ná an mhian chun saoirse" | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Sochaí  
Dáta foilsithe an ailt:  

Bronnadh duais scannánaíochta na Parlaiminte ar 'Mustang', scannán de chuid an stiúrthóra Deniz Gamze Ergüven. Is scannán é a bhaineann le cúigear deirfiúracha ó shráidbhaile i dtuaisceart na Tuirce a bhfuil an mhian chéanna chun saoirse acu. Tar éis an tsearmanais bhronnta a bhí ar siúl i Strasbourg an 24 Samhain, labhair Ergüven linn faoi 'Mustang' agus faoin scannánaíocht i gcoitinne.

Deich scannán san iomaíocht do Dhuais LUX 2016 | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

10 scannán, 28 mballstát, duais amháin: bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain. Fógraíodh 10 scannán atá san iomaíocht do dhuais na bliana seo ag Féile Scannánaíochta Karlovy Vary i bPoblacht na Seice an 3 Iúil. Rachaidh trí cinn acu isteach sa bhabhta ceannais agus fógrófar ainmneacha na scannán sin ag deireadh mhí Iúil. Ceiliúrfar 10 mbliana an chomórtais ag an searmanas bronnta i mí na Samhna.

Duais LUX: ceiliúradh deich mbliana | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

Agus Duais LUX deich mbliana ar an bhfód anois, beidh roinnt ócáidí speisialta ar siúl sa Bhruiséil agus ar fud na hEorpa an tseachtain seo. Bronnadh Duais LUX don chéad uair siar in 2007 agus is léiriú follasach í ar a thiomanta atá an Pharlaimint don chineama agus don chultúr Eorpach. Bhí an bua ag ‘Mustang’ i gcomórtas na bliana seo caite, déanfar an scannán a thaispeáint go comhuaineach i bpictiúrlanna ar fud na hEorpa an 10 Deireadh Fómhair, in Ionad Ealaíon Triskel i gCorcaigh san áireamh.

Duais Lux: ag cothú na héagsúlachta cultúrtha san Eoraip | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain agus is léiriú follasach í ar a thiomanta atá an Pharlaimint don chineama agus don chultúr Eorpach. Tá an Duais ann freisin chun díospóireacht phoiblí a chothú faoi luachanna agus faoi cheisteanna sóisialta ar fud na hEorpa agus cabhraíonn sí le scannáin Eorpacha lucht féachana níos mó a bhaint amach ná mar a bheadh acu murach í. Bronnfar Duais LUX na bliana seo ag searmanas sa Pharlaimint an 23 Samhain.

Duais Lux 2016 bronnta ar 'Toni Erdmann' | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Sochaí  
Dáta foilsithe an ailt:  

Bronnadh duais scannánaíochta na Parlaiminte ar ‘Toni Erdmann’, scannán de chuid an stiúrthóra Maren Ade. Ag labhairt di ag searmanas bronnta na Duaise Lux sa Pharlaimint an 23 Samhain, dúirt Ade: “Ní bheadh scannáin ar nós Toni Erdmann ann gan fóirdheontais na mballstát agus na hEorpa.” Tar éis don Uachtarán Martin Schulz an Duais a bhronnadh uirthi, labhair an stiúrthóir Gearmánach linn faoi ‘Toni Erdmann’ agus faoin scannánaíocht i gcoitinne.

Trí scannán sa bhabhta ceannais de Dhuais LUX na bliana seo | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

Fógraíodh ainmneacha na scannán a bheidh san iomaíocht do Dhuais LUX 2014 sa Róimh an 26 Iúil. Cuirfear fotheidil ar na scannáin seo i 24 theanga an Aontais Eorpaigh agus mar chuid de Laethanta Scannáin LUX, déanfar iad a thaispeáint sna ballstáit uilig san fhómhar. Is iad feisirí Pharlaimint na hEorpa a dhéanfaidh an cinneadh faoin mbuaiteoir agus a bhronnfaidh an duais, rud a tharlóidh le linn an tseisiúin iomlánaigh a bheidh ar siúl ag deireadh mhí na Samhna.

LUX: buaiteoir dhuais scannánaíochta na Parlaiminte á fhógairt inniu | Nuacht | Parlaimint na hEorpa  
Ábhar an ailt: Gnóthaí AE  
Dáta foilsithe an ailt:  

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain agus is léiriú follasach í an duais ar a thiomanta atá an Pharlaimint don chineama agus don chultúr. Fógraíodh trí scannán atá san iomaíocht do dhuais na bliana seo an 22 Iúil. Is iad feisirí Pharlaimint na hEorpa a dhéanann an cinneadh faoin mbuaiteoir agus a bhronnann an duais, rud a tharlóidh le linn an tseisiúin iomlánaigh inniu an 17 Nollaig.