Brifing 
 

Ostale teme 

Ostale točke dnevnog reda o kojima će se raspravljati

- Odgoda Brexita, rasprava u srijedu, izjave Vijeća i Komisije, bez rezolucije

- Zakonik o vizama (kratkoročna viza), Lopez Aguilar, rasprava i glasovanje u srijedu, redovni zakonodavni postupak, dogovor u prvom čitanju

- Vladavina prava u Rumunjskoj, rasprava u ponedjeljak, izjava Komisije, bez rezolucije

- Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja, Schaldemose, dogovor u prvom čitanju, rasprava u utorak, glasovanje u srijedu

- Bolja provedba i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača, Dalton, rasprava u utorak, glasovanje u srijedu, dogovor u prvom čitanju

- Emisije CO2 iz kamiona, rasprava u srijedu, glasovanje u četvrtak, redovni zakonodavni posutpak

- InvestEU, Fernandes, Gualtieri, rasprava u srijedu, glasovanje u četvrtak, redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

- Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva, Mamikis, glasovanje u utorak

- Obzor Europa, Nica, Ehler, glasovanje u srijedu

- Bankovna unija, Simon, Hökmark, rasprva u ponedjeljak, glasovanje u utorak

- Europska nadzorna tijela i financijska tržišta, Karas, Berès, glasovanje u utorak

- Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu, Dalton, glasovanje u četvrtak, redovni zakonodavni postupak,prvo čitanje

- Ljudska prava, Rezolucije o Kini, Kamerunu i Bruneju, u četvrtak

- Nadzor tržišta i usklađenost proizvoda, rasprava (COD) u utorak, glasovanje u srijedu

- Europski fond za obranu, Krasnodebski (COD), rasprava u srijedu, glasovanje u četvrtak

- Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program, Salini (COD), glasovanje u srijedu

- Program Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027., Mlinar (COD), glasovanje u srijedu

- Instrument za povezivanje Europe, Virkkunen, Marinescu, Telička (COD), glasovanje u srijedu

- Program za pravosuđe, Weidenholzer, Hautala (COD), glasovanje u srijedu

- Program Prava i vrijednosti, Valero (COD), glasovanje u srijedu

- Postojane organske onečišćujuće tvari, Girling (COD), glasovanje u četvrtak

- Interoperabilnost između informacijskih sustava EU-a u području granica i viza, Lenaers, Melo (COD), glasovanje u utorak

- Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove, Grandes Pascual (COD), rasprava u utorak, glasovanje u srijedu

- Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija, Radev (KPK), glasovanje u srijedu

- Europski centar za kompetencije u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara, glasovanje u srijedu

- Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, Grzyb (COD), rasprava u srijedu, glasovanje u utorak

- Uporaba digitalnih alata i postupaka u pravu trgovačkih društava, Zwiefka (COD), rasprava u srijedu, glasovanje u četvrtak

- Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele, Regner (COD), rasprava u srijedu, glasovanje u četvrtak

- Program Fiscalis za suradnju u području oporezivanja, Giegold (COD), glasovanje u srijedu

- Europsko nadzorno tijelo za rad, Lenaers (COD), glasovanje u utorak

- Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima, Ferber (COD), rasprava u utorak, glasovanje u srijedu

- OLAF-ove istrage i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja, Grässle (COD), glasovanje u utorak

- Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog, usmena pitanja, Vijeće, Komisija, četvrtak