Brifing 
 

Zastupnici će glasati o programu InvestEU za strateška i inovativna ulaganja 

Parlament će glasati o novom programu InvestEU kojim će se mobilizirati javna i privatna ulaganja i jamčiti jednostavniji pristup financijskim sredstvima.

Rasprava i glasanje održat će se u utorak, i rezultati će biti objavljeni istoga dana u 19.00.


S obzirom na to da je u proračunu EU-a kao jamstvo izdvojeno 26 milijardi eura (u tekućim cijenama), očekuje se da će se u okviru fonda InvestEU mobilizirati 400 milijardi eura za ulaganja diljem Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.


Ovim programom, o kojem je u prosincu postignut privremeni dogovor, želi se potaknuti strateška ulaganja u proizvodnju farmaceutskih i medicinskih proizvoda te proizvodnju informacijske i komunikacijske tehnologije u EU-u. Osim toga, pregovarači Parlamenta iz odbora zaduženih za proračun te ekonomsku i monetarnu politiku osigurali su kapitalnu potporu malim i srednjim poduzećima koja su pogođena krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19.


InvestEU, koji je dio paketa za oporavak instrumenta Next Generation EU u vrijednosti od 750 milijardi eura, pridonijet će i financiranju održivih projekata kojima se može dokazati da imaju pozitivan učinak na okoliš, klimu i društvo.

Rasprava: utorak, 9. ožujka

Rezultat glasanja: utorak, 9. ožujka,

Postupak: redovni zakonodavni posutpak, dogovor u prvom čitanju